Romkontrollere

En av de viktigste delene ved TeleCARE IP-plattformen er en romkontroller som skaper en desentralisert arkitektur som eliminerer en felles feilkilde og støtter distribuert intelligens i hele systemet. 

I tilfellet strømstans vil de beholde alle pasientsignaler og hendelser i minnet. Dette er litt smartere og mye sikrere enn tradisjonelle systemer.

 

ascom-image-

Smartere systemdesign for sikkerhet og pålitelighet

Faktaoversikt

 • Tilgjengelig i lampe- eller ikke-lampeversjoner
 • 10/100 BaseT Ethernet-kompatibel
 • Støtte for opptil fire uavhengige rom
 • 5-fargestatuslampe for indikasjon av funksjonsstatus
 • Intern varseltone
 • Alternativ støtte for VoIP ved hjelp av SIP

Fordeler

 • Muliggjør en desentralisert arkitektur, eliminere én felles feilkilde som er vanlig med tradisjonelle pasientvarslingssystemer.
 • Lett å installere som en integrert del av en korridorlampe.
 • Støtter fire digitale rombusser som hver har åtte adresser.
 • Støtter talemodul som gir fire uavhengige stemmekanaler for uhindret kommunikasjon.
 • Integrert varsling for anrop og feilsignal ved tilstedeværelse av pleiepersonale.