Digistat Asset Management

Digistat Asset Management er et kraftig og intuitivt administrasjonssystem spesielt utviklet for medisinsk utstyr. Dette er en fullt ut webbasert teknologi og kan brukes hvor som helst fra sykehusets intranett. Systemet er kompatibelt med alle de vanligste nettleserne på markedet. Digistat Asset Management krever ingen installasjon på klientarbeids-stasjoner.

ascom-image-

Hovedfunksjoner


Webbasert løsning

Digistat Asset Management er fullt ut basert på webteknologi for teknisk, organisatorisk og økonomisk styring av biomedisinsk utstyr og alt utstyr for kliniske tekniske tjenester. 

Den webbaserte teknologien bak Digital Asset Management tilbyr:

 • ingen klientbaserte programvareinstallasjoner (f.eks. Java-applett)
 • maksimal tilgjengelighet via nettverket
 • ingen programvareoppdatering kreves på klienten
 • bidrar til reduserte driftskostnader
 • utnytter mobiltet med støtte for ulike nettlesere/operativsystemer (Android, IOS, Windows Surface osv.)
 • støtte for alle nettlesere på markedet (HTML5)

Kan brukes hvor som helst på sykehusets intranett og på internett fra hvilken som helst datamaskin med en nettleser. Digistat Asset Management krever ingen installering på arbeidsstasjoner, og er kompatibel med alle de store nettleserne på markedet.

Konfigurerbarhet

Digistat Asset Management kan enkelt og i stor utstrekning tilpasses behovene til brukere og systemansvarlige uten spesielle programmeringskunnskaper. Programvarens konfigureringsmuligheter inkluderer variasjoner og implementeringer på alle områder, på kort tid og på en enkel og intuitiv måte. Brukerne er tilordnet bestemte rettigheter, som enkeltpersoner eller gruppemedlemmer, og alle får garantert tilgang til et delsett av funksjoner og data tilpasset rollen. Brukergrensesnittet er meget intuitivt, og er rangert høyt i forhold til brukervennlighet av alle typer brukere i brukerundersøkelser.

Digistat Asset Management støtter arbeidet til alle de involverte:

 • brukere av biomedisinsk teknologi
 • systemadministratorer
 • utstyrsleverandører, drifts- og vedlikeholdspersonale
 • ingeniører og bioingeniører
 • ledere
 • pleiepersonale
ascom-image-

De viktigste fordelene


Modularitet

Den grunnleggende versjonen av Digistat Asset Management omfatter:

 • lagerstyring for biomedisinsk utstyr
 • administrasjon av logger (administrerer all dokumentasjonen produsert i Digistat Asset Management)
 • dokumentasjon av elektroniske sikkerhetstester og funksjonstester
 • håndtering av inngrepsforespørsler
 • registrering av internt korrigerende vedlikehold
 • registrering av eksternt korrigerende vedlikehold
 • registrering av feil
 • overvåking av svartider, utilgjengelighet av varer, både for interne og eksterne innsatser
 • administrasjon av vedlikeholdskontrakter
 • analyse av kostnader, avskrivning, regulert verdi og restverdien for et aktivum
 • analyse av vedlikeholdskontrakter, samtaler og tiltak
 • analyse av problemet, innsats og bedring og oppdatering
 • kontroll av data i hver inndeling (varer, fakturaer, testing, samtaler, leverandører, osv.) basert på søkevilkår med flere søkevinduer og kombinasjoner

Tilgjengelig i en rekke moduler å forbedre Digistat Asset Managements egenskaper:

Communicator-modulen

Communicator-modulen kan automatisk sende e-post til bestemte kontoer. (relatert til arbeidsprosessen)

eDocument-modulen

eDocument-modulen beriker Digistat Asset Management med et elektronisk system for vareopplasting. Denne modulen lar deg koble sammen elementer for enhver enhet som styres av Digistat

Calendar-modulen

Modulen er dedikert til programmering av forebyggende vedlikehold og sikkerhetskontroller.

Stock Management-modulen

Modul for håndtering av lager med mottak og utlevering av varer, vareadministrasjon, leverandøradministrasjon og ordrer.

Safety Upload-modulen

Modul dedikert til automatisk lasting av firler for sikkerhetskontrollerer gitt av leverandører eller produsert av programvare relatert til måleinstrumenter (tekstfil).

RPI-modulen (Replacement Priority Index)

Modul som hjelper sykehusledelsen med å beregne prioriteten for utskifting av medisinsk utstyr.

 

Flerleverandørversjon

Systemet lar deg bruke én enkelt fysisk installasjon (én database) til å administrerer et nettverk av enheter (f.eks. sykehusenheter) med behov for uavhengig lager- og kontraktadministrasjon. Systemet sammenstiller informasjon og detaljer fra biomedisinsk avdeling slik at administratorer kan analysere tester som ellers er vanskelige å gjennomføre.

Relaterte produkter

Tilgjengelighet, konfigurasjon og tekniske spesifikasjoner for Ascoms produkter, tjenester og løsninger kan variere fra land til land. Vennligst kontakt din lokale representant for mer informasjon.