Digistat Surgical Information System (SIS)

Digistat Surgical Information System (SIS) er en omfattende løsning som dekker behovene til alle teammedlemmene i den kirurgiske arbeidsflyten. Løsningen letter den krevende arbeidsbelastingen ved kirurgiske prosedyrer. Fra avtaleplanlegging til planlegging av operasjonssal, anestesi til operasjonsdokumentasjon, fra lageradministrasjon til optimal ressursbruk, gir denne løsningen betydelige fordeler ved viktige deler av  kirurgiske prosesser og for de viktigste aktørene. Digistat SIS - med et intuitivt berøringsgrensesnitt - kan minske utgifter og bidra til å forbedre ytelse, effektivitet og resultater. Digistat SIS er medisinsk utstyr i klasse 1 i EU/EFTA i henhold til direktivet om medisinsk utstyr (93/42/EEG med endringer).

 

ascom-image-

Nøkkelfunksjoner og fordeler

Planlegging og administrasjon av operasjonslister

Digistat SIS tilbyr planlegging og organisering av kirurgiske prosedyrer med en enkel og intuitiv programvare, og tilbyr verktøy for å hjelpe og veilede deg gjennom hele arbeidsprosessen. Fra operasjonslister til kirugiske prosedyrer – alt kan enkelt planlegges i henhold til tildelt operasjonstid og prioriteringer.

Anestesidokumentasjon

Digistat SIS gir anestesilegene forskjellige verktøy for å dokumentere pasienthåndteringen under hele den kirurgiske prosessen. Anestesidokumentasjon er justert i henhold til nasjonale retningslinjer og omfatter pre-, intra og postoperative aktiviteter. Pre-anestesibesøk tilpasses spesifikke behov på den enkelte avdelingen og for hver enkelt pasient: elektiv, nød, pedriatisk osv. Anestesidokumentasjonen kan fylles ut digitalt på operasjonssalen ved hjelp av spesifikke berøringsterminaler. Alle anestesihendelser organiseres hierarkisk for logiske og kronologiske grupper, og er lett gjenkjennelige. Pasientens parametere er innhentet i tilnærmet sanntid, vises i diagrammer og tabeller, og eventuelt etter brukervalidering, automatisk sendt til anestesilegens dokumentasjon. Selskapet Ascom UMS utvikler alle enhetsintegrasjoner internt. Automatisk datafangst kan øke mengden, lesbarheten og påliteligheten av tilgjengelig informasjon.

På operasjonssalen

Digistat SIS tilbyr følgende funksjoner på operasjonssalen:

  • Overvåke bruken av operasjonssalen og de pågående kirugiske prosedyrene 
  • Oppdatere plan "i siste listen" for hele romaktiviteten
  • Støtte til håndtering av akutte situasjoner
  • Planlegging av kirugiske oppgaver oppdelt på kirurg, forretningsenhet, avdeling, operasjonssal osv.
  • Administrasjon og sporing av spesialutstyr
  • Administrasjon av flere kirurgiske prosedyrer
  • Benyttes direkte på operasjonssalen uten behov av tastatur eller mus
  • Administrasjon av operasjonssaler med visuell inspeksjon i sanntid via webkamera

Kirurgiplanen blir oppdatert  under hele operasjonsdagen for å vise den riktige fremgangen av inngrep og endringer i daglige planen i forhold til nødsituasjoner, lengre operasjonstid enn forventet, kansellering og håndtering av reserver. Grensesnittet er intuitivt og brukervennlig, og lar deg planlegge daglige operasjonsprosedyrer på forskjellige operasjonssaler ved hjelp av "dra og slipp"-funksjoner.

 

ascom-image-

Postoperativ intentivavdeling og oppvåkningsrom

Etter behandlingen overføres pasienten til postoperativ avdeling eller en postoperativ intensivavdeling hvor pasieneten skal overvåkes av flere typer medisinsk utstyr. Digistat kan i en sømløs datastrøm, automatisk samle og registrere parametrene som genereres av disse medisinske enhetene sammen med resultater, pågående etterkirurgiske indikasjoner for avdelingen osv. 

Avdelingsstatistikk

Digistat SIS ledsages av et administrasjonssystem for statistikk og rapportering basert på visuelle verktøy som kan konfigureres av brukeren, trekke ut statistikk og skape rapporter. Rapportene kan inneholde ulike typer diagrammer, tabeller, lister, punktlister, pivottabeller.  De kan enkelt konfigureres ved bruk av tilgjengelige verktøy for å gi ulike typer samlede resultater:  spesifikke oppsett for overvåking av forbruk (medisiner, materiell, proteser), produktivitetsstatistikk (f.eks. ved antall og typer inngrep), statistikk basert på de innspilte operasjonelle dataene (prosedyrevarighet på typologi/ansvarlig), for å vurdere bruken av operasjonssalene og identifisere mulig optimalisering osv. Dataene som samles inn under den kirurgiske prosessen, kan brukes i rapporter og kan hjelpe sykehusledelsen med å forbedre effektiviteten i arbeidsflyten.

ascom-image-

Lagerhåndtering

Digistat gjør det mulig å knytte materialforbruk og relaterte kostnader til rett pasient gjennom hele den kirurgiske prosessen.  Faktureringsprosedyrer og utgiftsberegninger kan dermed gjøres raskt og pålitelig. Videre kan Digistat, basert på de planlagte prosedyrene, behandlingen og bruken av uplanlagte ressurser, gi prognoser om materiellbehov og bidra til å garantere tilgjengeligheten ved operasjoner og annen behandling. Systemets tiltenkte brukere er farmasøyter og sykepleiere. Farmasøyter får gode funksjoer for påfylling (for vogner og skap), lagerovervåing i sanntid, daglig materiellplanlegging og funksjoner for manglende lager og utløpsdatohåndtering.  Sykepleiere kan bruke spesifikke verktøy for valg av planlagte og ikke planlagte materialer. Materialadministrasjonen er basert på omfattende bruk av strekkoder eller RFID-er for å forbedre korrektheten av registrerte data. Registrering av materialutnyttelse gjøres direkte på operasjonssalen. Siden operasjonssalen er forbundet med pågående inngrep, er bruken av materiell automatisk knyttet til det aktuelle inngrepet, pasienten og operasjonsteamet. Digistat kan knytte hvert inngrep til en standard kirurgisk utstyrspakke med medisinsk utstyr og ressurser (materiell, medisiner, instrumenter, forheng osv.) for å underlette planleggingen av materiell. Før operasjonen kan brukeren endre standardlisten tilpasse den til det bestemte inngrepet. Etter operasjonen, vil utbrukt
materiell returneres til medisinrom og registreres.

Dokumentasjon

Digistat in Rizzoli OR department
PDF

Digistat in Rizzoli OR department

EHealth magazine case history
Digistat SIS in Rizzoli hospital
PDF

Digistat SIS in Rizzoli hospital

Tecnica Ospedaliera magazine case history
Digistat in Cuneo hospital OR department
PDF

Digistat in Cuneo hospital OR department

Tecnica Ospedaliera magazine case history

Relaterte produkter

Tilgjengelighet, konfigurasjon og tekniske spesifikasjoner for Ascoms produkter, tjenester og løsninger kan variere fra land til land. Vennligst kontakt din lokale representant for mer informasjon.