Ascom Unite System Logging

Bedre informasjon forbedrer arbeidsflyten

Unite fanger opp alle viktige systemhendelser inkludert varslingsaktivitet og systemfeil som kan brukes ved senere analyser som revisjonsspor og statistikk. Det er også mulig å spore hvordan en melding overføres på gjennom Unite-systemet via disse aktivitetsloggene.

Begrepet "aktivitetslogging" refererer til at alle meldinger og hendelser behandles i Unite-systemet. Eksempler på aktiviteter er meldinger, alarmer, feil, registreringsaktiviteter og meldingssvar. Aktivitetslogging er nyttig ved feilsøking. Ved å vise relaterte aktiviteter, blir det emkelt f.eks. å se om et varsel ble sendt til pleiepersonale eller at en alarm ble mottatt som forutsatt. 

ascom-image-

Rapportering muliggjør bedre beslutningstaking og planlegging

ascom-image-

Faktaoversikt

 • Unite Analyze består av to komponenter
  • Aktivitetslogging
  • Forhåndsdefinerte rapportpakker som støtter Ascom Telligence pasientvarslingssystem
 • Eksporter all aktivitetsinformasjon til en SQL-database for fremtidig referanse og arkivering
 • Kompatibel med standardbaserte rapporteringsverktøy for å utvikle tilpassede rapporter
 • Aktivitetslogging inkluderer meldinger, alarmer, feil, registreringsaktiviteter og meldingssvar.
 • Bruk avansert filtreringsverktøy for å enkelt finne viktig informasjon

Fordeler

 • Fanger viktig rapporteringsinformasjon for å spore nøkkelindikatorer
 • Gir ledere muligheten til å ta bedre bemanningsbeslutninger
 • Belyser flaskehalser og forbedringsområder
 • Identifisere forandringer som påvirker kvaliteten på pasienthåndteringen

 

Dokumenter

Unite Analyze Product Sheet
PDF

Unite Analyze Product Sheet

Unite Analyze Product Sheet