Kortlesere

RFID-kortlesere aktiverer loggføring, lagring og gjenfinning av ansattes bevegelser inn og ut av f.eks. pasientens rom. I likhet med en tilstedeværelsesfunksjon for pleiepersonalet, men mye bedre. Kortleseren identifiserer hver medarbeider for bedre kommunikasjon og økt effektitivitet.

I tillegg gir kortleseren en oversikt over den enkelte ansatte som har vært på et bestemt sted, noe som kan være gunstig i forbindelse med dokumentering. Hvert kort har en unik identitet som er forbundet med et individ sammen med personens spesielle kvalifikasjoner eller sertifiseringer. Ansvarlige kan raskt definere den mest effektive responsen på de ulike situasjonene som kan oppstå.

I tillegg til identifikasjonsfordeler, gir kortleseren tilgang til kontrollfunksjoner som støtter sikkerhetsprogrammer. Tilgangsfunksjonalitet kan programmeres for hver enkelt, for å gi tilgang til medisinrom, ytterdører eller andre sensitive steder. Som angitt ovenfor, blir denne informasjonen logget og kan hentes frem på et senere tidspunkt.

ascom-image-

Individuelt identifiserbar tilstedeværelse av pleiepersonale for å bedre pasienthåndteringen

Faktaoversikt

  • RFID-anordning som opererer ved en frekvens på 13,56 MHz
  • Brukes med trådløse tilstedemarkeringstskort
  • Summer og LED-bekreftelse av kortlesersvar
  • Relé for adgangskontroll av dører
  • Inngang for overvåking av dørstatus
  • Vandalalarm som registrerer når kortleseren er fjernes fra bakplaten

Fordeler

  • Gjør at de ansatte kan aktivere individuell tilstedeværelse for bedre kommunikasjon.
  • Identifiser medarbeidere via unike kort ID-er, med ytterligere kvalifiserings- og sertifiseringdetaljer for hver enkelt.
  • Vis historikk over ansattes inntreden og utgang for aktivitetssporing.
  • Kan benyttes som en tilgangsstyreanordning for å støtte vandrekontroll eller sikkerhetsapplikasjoner.

Relaterte produkter

Tilgjengelighet, konfigurasjon og tekniske spesifikasjoner for Ascoms produkter, tjenester og løsninger kan variere fra land til land. Vennligst kontakt din lokale representant for mer informasjon.