Tilkoblingsmoduler

Ascom Telligence tilkoblingsmoduler gjør det enkelt å koble til medisinsk og ikke-medisinsk utstyr via to uavhengige SafeConnect™- magnetkontakter. En lysindikasjon viser at tilkoblingen til det medisinske utstyret er trygt og fungerer.

Alarmsignaler kan sendes fra tilkoblingsmodulen gjennom Telligence-pasientvarslingssystemet direkte til pleiepersonalets håndsett for å sikre at varslingen håndteres raskt. På tilkoblingsmodulen vil LED-lyset over den korresponderende kontakten lyse tydelig for å indikere at én av de tre fargene matcher prioritetsinnstillingen på Smart Adapter.* En alarm som sendes er vedvarende, noe som betyr at den ikke kan tilbakestilles eksternt og krever at pleiepersnalet håndterer hendelsen direkte på pasientrommet.

 

ascom-image-

Koble til medisinsk og ikke-medisinsk utstyr for å levere alarmmeldinger direkte til pleiepersonalet

ascom-image-

Faktaoversikt

 • To innganger for fordeling av sekundære alarmer fra tredjeparts medisinsk og/eller ikke-medisinsk utstyr
 • Sikker overvåking av elektriske forbindelser med frakoblingsalarm
 • Smart Adapter tester alarmfunksjonaliteten ved tilkobling av medisinsk utstyr for å sikre korrekt overvåking av utstyret
 • Høy, middels og lav prioritetalternativer for å støtte flere typer alarmbehov ved tilkobling via Smart Adapter.
 • Alarm ved utilsiktet utkobling og kabelbrudd

Fordeler

 • Kabelen kobles til godkjent medisinsk utstyr som er utstyrt med et relé for tørrkontaktlukking fra pasientvarslingssystemer til Ascom Telligence-systemet.
 • Overvåker tredjeparts medisinsk utstyr som infusjonspumper, respiratorer og ikke-medisinsk utstyr som luftaktiverte drasnorer og tråkkemattealarmer. 
 • Statusendringer utløser et varsel i Ascom Telligence-systemet som sendes til pleiepersonalets konsoller, mobilenheter eller andre varslingsenheter.
 • Administrer opptil to uavhengige medisinske enheter og kontaktbaserte alarmsignaler for fjernvarsling om hendelser.
 • Koble fra knappen for å koble fra medisinsk utstyr uten å sende falsk alarm.
 • Vedvarende alarmer krever at pleiepersonalet går til alarmens utgangspunkt, noe som betyr ingen ekstern kansellering eller nullstilling.
 • Reduserer risikoen for tapte alarmer fra interne medisinske enheter.

Relaterte produkter

Enkelte funksjoner i Ascom Telligence 5 kan kreve installering av ytterligere Ascom-produkter.  
The information herein describes product models, versions and features that are not available in the United States. Ascom makes no guarantee that they will be made available in the United States. For currently available models, versions and features in the United States, please contact an Ascom North America sales representative or distribution partner.