Medisinsk alarmmodul

 

Enten den plasseres ved pasientens seng i et sykehus eller på akuttavdelingen, er Ascom multi alarmmodul (MMA) en enkel løsning for tilkobling av opptil fire uavhengige medisinske enheter for kontaktbaserte alarmsignaler.

Medisinsk utstyr kobles enkelt til Ascom MMA via fire uavhengige kontakter med sikret frakobling. Når det er forbindelse, vil en lysindikasjon vise at forbindelsen til det medisinske utstyret er sikker og fungerer som den skal. Ved å trykke på tilkoblingsknappen, vil det kontrolleres om det medisinske utstyret er tilkoblet og alarmfunksjonen fungerer som den skal.

Frakoblingen er like enkel. Ved å trykke på alarmmodulens frakoblingsknapp, vil et lyssignal indikere at frakoblingen av enheten er sikker og ikke vil aktivere en uønsket alarm.

Alle innganger overvåkes med tanke på slitasje. Det varsles i god tid at det er på tide å bytte ut multi alarmmodulen. Det sikrer god planlegging av vedlikehold, slik at nedetid på multi alarmmodulen unngås.

Det medisinske utstyret avgir et lydsignal ved alarm og samtidig sendes et pasientsignal via Ascom teleCARE IP til den ansvarlige pleierens håndsett. På multi alarmmodulen blinker det gult eller rødt for å angi prioritet på alarmen.  Disse lyssignalene blinker helt til pleier avstiller på modulen. Det går ikke å fjerne alarmene via håndsettet.

Koble til medisinsk utstyr for å levere alarmmeldinger direkte til pleiepersonalet

ascom-image-

Faktaoversikt

 • Fire medisinske alarminnganger for fordeling av sekundære alarmer fra tredjeparts medisinsk utstyr
 • Integreres med Ascoms IP-baserte pasientsignalsystem, teleCARE IP
 • Sikker overvåking av elektriske forbindelser med frakoblingsalarm
 • Medisinsk alarmtestknapp med LED-lys
 • Test alarmfunksjonaliteten ved tilkobling av medisinsk utstyr
 • Alarm ved utilsiktet utkobling og kabelbrudd
 • CE-merket i henhold til direktivet om medisinsk utstyr (MDD 93/42EEC med endringer)

Fordeler

 • Administrere opptil fire uavhengige medisinske enheter og kontaktbaserte alarmsignaler.
 • Høy, middels og lav prioritetalternativer for å støtte flere typer alarmbehov.
 • Koble fra knappen for å koble til medisinsk utstyr uten å sende falsk alarm.
 • Vedvarende alarmer krever at pleiepersonalet går til alarmkilden. Det betyr at ingen alarmer kan kanselleres eller nullstilles eksternt.
 • Reduserer risikoen for tapte medisinske alarmer.

Dokumenter

Ascom multi alarmmodul
PDF

Ascom multi alarmmodul

Ascom multi alarmmodul – tilkobling til medisinsk utstyr
Pasientsikkerhet
PDF

Pasientsikkerhet

Styrk pasientsikkerheten med distribuerte alarmer fra medisinsk utstyr

Relaterte produkter

Tilgjengelighet, konfigurasjon og tekniske spesifikasjoner for Ascoms produkter, tjenester og løsninger kan variere fra land til land. Vennligst kontakt din lokale representant for mer informasjon.