Passive buss-konsentratorer

Ascom Telligence  Passive buss-konsentratorer tjener som et grensesnitt mellom gatewayen og passive moduler. Disse enhetene tilfører og justerer strøm, styrer datakommunikasjon og overvåker systemet. Enhetene sikrer at Telligence-systemet holdes i drift selv om det oppstår feil i systemet. De bidrar også til å maksimere din investering i Ascom-teknologi ved å støtte migreringer fra eldre Ascom- pasientvarslingssystemer. Fleksibiliteten gjør dem egnet til alle typer helseinstitusjoner uavhengig av størrelse. 

ascom-image-

For skalerbarhet og kostnadseffektiv migrering fra eldre Ascom pasientvarslingsløsninger

ascom-image-

Faktaoversikt

  • Slank og kompakt design for enkel montering og tilkobling
  • Støtter opptil 8 rom med passive moduler
  • Gir ekstra driftskompatibilitet for sammenkobling med tredjepartsenheter

  • Støtter tredjepartsenheter som forsterkede enheter til bruk i psykiatrien.
  • Ascom Telligence passive enheter støtter tradisjonelle pasientvarslingssystemer og gjør migreringen enkel ved å benytte eksisterende kabler og kontakter.

Fordeler

  • Desentralisert arkitektur betyr at det ikke finnes én enkelt feilkilde som kan påvirke hele systemet. Et strømavbrudd vil ikke påvirke hele systemet.
  • PBC-enheter integreres med eldre Ascom teleCARE M-periferienheter for kostnadseffektiv migrering og oppgradering.
  • Spesialutviklet for sykehus og oppfyller de strengeste internasjonale, regulatoriske standardene.
  •