Romdisplay

Kommunikasjon i helsesektoren har kritisk betydning. Hvis ikke trådløs kommunikasjon
er tilgjengelig, er løsningen  romdisplay til pasientvasrslingssystemet teleCARE IP. Romdisplayet gir muligheter fo bedre meldingsdistribusjon og respons. Det kan plasseres på hvert rom, eller på bestemte områder etter behov.

LCD-skjermen viser meldinger som er lesbare fra nesten hvilken som helst posisjon i rommet. Innkommende meldinger og deres prioritet blir annonsert med tydelige toner. Flere innkommende meldinger blir automatisk prioritert, og de med høyest prioritet vises først. Dette sikrer at hver melding blir hørt og mottatt, og hjelper pleiepersonalet med å prioritere behovene.

Legg til en talemodul for å støtte interaktiv rom-til-rom kommunikasjon for å forbedre effektiviten hos de ansatte. Meldinger kan besvares, parkeres og/eller avbrytes ved å trykke på respektiv knapp på skjermen. Rengjøring av romdisplayet er meget enkelt.

ascom-image-

Forbedre informasjonsdistribusjon og kommunikasjon

Faktaoversikt

 • Baklys på det grafiske LCD-displayet og store, tydelige bokstaver
 • Knapper er permanent bakgrunnsbelyst for enkel bruk i mørket, og lysstyrken økes ved knappetrykk for å indikere aktivisering
 • Inkluderer summehøyttaler med konfigurerte lydsignaler for mottatte meldinger
 • Integrert RFID kortleser
 • Membran som er enkel å rengjøre
 • Støtter talemodulen i teleCARE IP systemet

Fordeler

 • Stor bakgrunnsbelyst skjerm presenterer meldinger som innkommende anrop, og er lesbare fra nesten hvor som helst i rommet.
 • Innkommende anrop og deres prioritet blir annonsert med tydelige lydsignaler.
 • Flere innkommende meldinger blir automatisk prioritert, og de med høyest prioritet vises først. Dette sikrer at hver melding blir hørt og mottatt.
 • Meldinger kan besvares, parkeres og/eller avbrytes ved å trykke på respektiv knapp på skjermen. 
 • Skjermen er enkel å rengjøre.
 • Legg til en talemodul for å støtte interaktiv rom-til-rom kommunikasjon for å forbedre effektiviten blant personalet.
 • Personalet får mulighet til å tilbringe mer tid med beboerne ettersom de ikke trenger å være i nærheten av en sentral arbeidsstasjon for å motta andre anrop.

Dokumenter

Ascom teleCARE IP romdisplay
PDF

Ascom teleCARE IP romdisplay

For forbedret meldingslevering og respons der ingen trådløs kommunikasjon er tilgjengelig, er Ascoms romskjermer løsningen.

Relaterte produkter

Tilgjengelighet, konfigurasjon og tekniske spesifikasjoner for Ascoms produkter, tjenester og løsninger kan variere fra land til land. Vennligst kontakt din lokale representant for mer informasjon.