Ascom Unite Connect for RTLS

RTLS-varsler sendes til mobile enheter for å forbedre arbeidsflyt og øke utnyttelsesgrad av utstyr

Unite-integrasjon med sanntids lokasjonssystemer (RTLS) gir et robust varslingssystem som forbedrer klinisk arbeidsflyt. Den utvider rekkevidden av RTLS-systemet ved å omforme disse RTLS-hendelser til varsler som videresendes til pleiepersonalets mobile enheter.

RTLS-systemet er et viktig verktøy for å optimalisere pasienthåndtering og strømlinjeforme arbeidsprosesser. Ved å videresende RTLS-varsler til mobile enheter, kan personalet reagere raskere på hendelser som krever umiddelbar oppmerksomhet. Ved å kombinere RTLS-varsling med mobile meldinger føre til forbedringer av kvalitet og effektivitet vedrørende pleiepersonale, pasienthåndtering og klinisk arbeidsflyt. Samtidig oppnås en bedre ressursutnyttelse.

ascom-image-

Utvid rekkevidden av RTLS-systemet

I et moderne helsesystem vil RTLS bidra med viktig informasjon om plassering av utstyr, personale og pasienter. Ved å videresende RTLS-informasjon til mobile enheter, kan personalet reagere raskere på hendelser som krever umiddelbar oppmerksomhet.

ascom-image-

Faktaoversikt

  • Leverer Unite-grensesnitt til sanntids posisjoneringssystemer.
  • Tilbyr robust varslelfunksjon for automatisk håndtering og eskalering.
  • Utvider rekkevidden av RTLS-systemet ved å omforme hendelser til varsler som videresendes til mobile enheter.
  • Sender posisjonsbaserte hendelser til mobile enheter for umiddelbar aksjon.

Fordeler

  • Forbedrer kommunikasjon av hendelser knyttet til utsyrets eller den personalets plassering.
  • Øker sikkerheten for de ansatte gjennom alarmer som utløses fra RTLS-badge.
  • Øker bevisstheten om kritiske hendelser med tilhørende stedsinformasjon.
  • Forbedrer responstiden ved å sende RTLS-hendelser som varsler til mobile enheter.
  • Forbedrer rapportering av tilstedeværelse og pleie.

Dokumenter

OUTDATED-Unite Connect for RTLS Product Sheet
PDF

OUTDATED-Unite Connect for RTLS Product Sheet

OUTDATED-Unite Connect for RTLS Product Sheet