Ascom Unite Custom Connect

Leverer tilpassede integrerasjoner til Unite-plattformen

Unite Custom Connect er et verktøysett som lar utviklere lage avanserte integrerte løsninger til Unite Messaging Suite®-plattformen. Disse løsningene omfatter, men er ikke begrenset til, tredjeparts integrasjon med kommunikasjonssystemer som systemer for bygningsadministrasjon, branndeteksjonssystemer og andre kilder til elektronisk informasjon. Utviklere kan bruke Ascom Unite Custom Connect til å rute informasjon og meldinger dynamisk fra et eksternt system til mottakere basert på bestemte vilkår.

Custom Connect tilbyr et åpent rammeverk for utviklere som kan bruke Unite-plattformen til å bygge kundespesifikke, integrerte løsninger. Custom Connect utnytter Unites varslingsfunksjonalitet med kjerneprogrammer som oppgaveadministrasjon og en sentralt varslingsskjerm. Denne tilpasningskapasiteten gjør at utviklere kan tilpasset systemet til kundespesifikke behov på kort tid.

ascom-image-

Et verktøysett for tilpassede, integrerte løsninger

ascom-image-

Faktaoversikt

  • Verktøysett for bygging av integrerte varslingsløsninger i kombinasjon med andre systemer og produkter
  • Skreddersydde løsninger kan utnytte andre Unite-programmer som oppgaveadministrsajon, varslingsvisning og smarttelefonintegrasjon
  • Custom Connect bør ikke benyttes til integrasjon av medisinsk utstyr

Fordeler

  • Muliggjør lokale tilpasninger som gir mening for spesifikke kunder
  • Verktøyssett som er lett å bruke og som effektiviserer Unite-integrasjon til tredjepartssystemer
  • Evnen til å reagere raskere på kundenes forretningsbehov
  • Åpner for integrasjon med mange tredjeparts systemer
  • Utnytter Unites varslingsadministrasjon

Relaterte produkter

Tilgjengelighet, konfigurasjon og tekniske spesifikasjoner for Ascoms produkter, tjenester og løsninger kan variere fra land til land. Vennligst kontakt din lokale representant for mer informasjon.