Digistat - Medisinteknisk utstyrsløsning
Digistat - Medisinteknisk utstyrsløsning

Digistat Suite

Digistat Suite er et avansert program for pasientdataadministrasjon utviklet spesielt for leger, sykepleiere og helseadministratorer. Programvarepakken inneholder mange moduler som kan fungere separat eller integreres i en omfattende løsning for håndtering av pasientdata.

Digistat kan brukes i mange forskjellige kliniske omgivelser fra intensivavdelingen til hovedavdelingen, fra operasjonsstuen til administrasjonsavdelingen. Den modulære arkitekturen og de store tilpasningsmulighetene gjør det mulig for brukeren å bygge sitt eget system for håndtering av pasientdata. Løsningen kan utvides for å møte avdelingens nye eller mer komplekse behov.

 

Fordelene med digitalisering

 • En ny type pasientovervåking og pasientvarsling muliggjør for endring i sykehusets struktur og driftsmodeller.
 • Informasjon om pasientens helsesituasjon overføres direkte til mobile enheter eller smarttelefoner til helsepersonell.
 • Transparent automatisert kontroll muliggjør for rollebasert ansvar og mer effektiv tildeling av ressurser.
 • Resultatet blir en roligere avdeling med mye mindre støy for både pasienter og ansatte, og et mer pasientvennlig pleiemiljø hvor pasientene kan helbrede raskere.

 

 

Trådløs overvåking av COVID-19 pasienter med Digistat Wearables og Vitals løsning på Sensing Clinic ved Slingeland sykehus

ascom-image-

Oversikt

Produkter

Relevant informasjon

Oversikt

Produkter

Relevant informasjon

 •                                                

  Kontinuerlig monitorering av pasientens helsetilstand med wearables og smarttelefoner

  Med wearables og Ascom Digistat medisinskteknisk utstyrsløsning kan pasienters helsetilstand monitoreres og tilhørende dokumentasjon støttes og strømlinjeformes i både akuttbehandling,  avdelinger og i pasientens eget hjem. Løsningen kan brukes til å overvåke pasientens nødvendige vitale organfunksjoner og dermed gjøre det mulig for pasienten å bevege seg trygt, fritt og uten følge av helsepersonell på sykehuset.

   

  Kliniske varsler og data rett i hånden på mobil enhet eller smarttelefon

  Digistat Smart Central Mobile er et valgfritt tillegg til Digistat Smart Central som utnytter de samme funksjonene som på plattformen, men presenter informasjon direkte i de mobile enhetene til medisinsk personale og pleiere.

   

  Presentasjon av kliniske varsler og -data

  Digistat Smart Central er en enhetstatusoversikt som henter data kontinuerlig fra enheter knyttet til pasienten (f.eks. infusjonspumper, overvåkingsutstyr, ventilator, dialysemaskin osv.), og viser dem i et intuitivt brukergrensesnitt.

  Digistat Smart Central er utformet for å gi en oversikt over enhetsstatus, markere alarmer og/eller varsler fra alle tilkoblede enheter, slik at brukeren med et øyekast blir informert om situasjonen på avdelingen. Produktet støtter forbedring av arbeidsflyt knyttet til forvaltning av alarmer fra de tilkoblede kliniske enhetene og systemene.

   

  ascom-image-

  Dokumentasjons- og prosesstøtte i intensivavdelingen

  Digistat Intensive Care Unit (ICU) er utviklet for å automatisere pasientbehandlingsprosessen på tvers av sykehusets komplekse intensivavdelinger.

  Digistat ICU kan hjelpe leger og sykepleiere med å effektivisere omsorgsprosessen og øke effektiviteten. Klinkerne får tilgang til manuelt inntastede data og til informasjon samlet inn i tilnærmet sanntid fra tilkobler medisinsk utstyr og systemer (HIS, ADT, laboratorium, osv.).

  Denne modulpakken tilbyr intensivavdelinger et omfattende sett av konfigurerbare løsninger, avansert teknologi og utfallsstyringsverktøy laget for å forbedre pleiepersonalets produktivitet, kontrollere kostnadene og bidra til å levere en bedre pasientpleie.

   

  Programvare for integrasjon av medisinsk utstyr

  Digistat Connect henter informasjon om kliniske data, alarmer og hendelser i tilnærmet sanntid fra medisinsk utstyr (f.eks. pasientmonitorer, ventilatorer, infusjonspumper, CVVH osv.) og skaper en felles, standard, automatisk datastrøm av pasientdata til sykehusets informasjonssystemer.

  Digistat Connect er leverandørnøytral og kan skaleres fra enkeltavdelinger til flere sykehus

   

  Informasjonssystem for kirurgisk informasjon

  Digistat Surgical Information System (SIS) er en omfattende løsning for alle teammedlemmers behov i den kirugiske arbeidsflyten.

  Systemet letter den krevende arbeidsbelastingen ved kirurgiske prosedyrer. Fra avtaleplanlegging til planlegging av operasjonssal, fra anestesi til operasjonsdokumentasjon, fra lageradministrasjon til optimal ressursbruk - denne løsningen gir store fordeler ved alle delene av kirurgiske prosesser og for hovedaktørene i disse prosessene.

   

  Administrasjonssystem for medisinsk utstyr

  Digistat Asset Management er et kraftig og intuitivt materialaministrasjonssystem spesielt utviklet for medisinsk utstyr. Denne fullt ut webbaserte teknologien kan brukes hvor som helst på sykehusets intranett, og er kompatibelt med alle de vanligste nettleserne på markedet. Digistat Asset Management krever ingen installering på klientarbeidsstasjoner.

   

  Tilgjengelighet, konfigurasjon og tekniske spesifikasjoner for Ascoms produkter, tjenester og løsninger kan variere fra land til land. Vennligst kontakt din lokale representant for mer informasjon.

  • Ingen resultater funnet. Vennligst skriv om søket.

  warning-icon
  There is no item to show, or the component is misconfigured!

  Tilgjengelighet, konfigurasjon og tekniske spesifikasjoner for Ascoms produkter, tjenester og løsninger kan variere fra land til land. Vennligst kontakt din lokale representant for mer informasjon.

 • Ascom-Digistat-smart-central-brochure
  PDF

  Digistat Smart Central-brosjyre

  Information about Smart Central and Smart Central Mobile
  Digistat Connect Product Sheet
  PDF

  Digistat Connect-brosjyre

  Information about Digistat Connect solution
  Digistat in Trento hospital ICU department
  PDF

  Digistat på intensivavdelingen ved Trento-sykehuset

  E-health magazine – eksempelhistorikk
  Digistat in Rizzoli OR department
  PDF

  Digistat på Rizzoli-sykehuset

  E-health magazine – eksempelhistorikk
  Digistat SIS in Rizzoli hospital
  PDF

  Digistat SIS in Rizzoli hospital

  Tecnica Ospedaliera magazine case history
  Digistat in Cuneo hospital OR department
  PDF

  Digistat in Cuneo hospital OR department

  Tecnica Ospedaliera magazine case history

  Tilgjengelighet, konfigurasjon og tekniske spesifikasjoner for Ascoms produkter, tjenester og løsninger kan variere fra land til land. Vennligst kontakt din lokale representant for mer informasjon.