Ascom Telligence
Ascom Telligence

Ascom Telligence® pasientvarslingssystem

Nye utviklinger innen pleie- og omsorgssektoren skaper et behov for ny tilnærming til pasientvarslingssystemer. Det er akkurat dette den nye generasjonen Ascom Telligence leverer. Faktisk  er systemet så nyskapende at det utgjør en helt ny kategori innen helsekommunikasjon, det kan betegnes Ascom pasientrespons-system. Følgende funksjoner og fordeler forklarer hvorfor.

 • Strømlinjeformet kommunikasjon og samarbeid: Ascom Telligence lar de ansatte vise og spore anrop fra oppstart til ferdigstillelse for å sikre rask respons med færre steg.

 • Klinisk arbeidsflyt ved sengen: Ascom Telligence pasientsentriske arbeidsflytløsninger gjør at pleiepersonalet kan bruke mer tid hos pasienten.Et trykk på et panel ved sengen setter deg i direkte kontakt med kolleger. Forespørsler, oppdateringer og varsler går direkte fra pasientrommet til laboratorier, apotek, administrasjon, sikkerhet, osv.
 • Pasienten blir hørt:  Ascom Telligence gir pasientene en sterk og pålitelig kommunikasjonskanal. Frittstående talemoduler gjør det enkelt å koble pasientene raskt til pleiepersonalet når de har behov for hjelp. Pasientene kan styre sine nærmeste omgivelser slik som gardiner, TV, radio, lys og informasjonssystemer. Pasienter kan indikere spesifikke tjenesteforespørsler som for eksempel vann og toalettbesøk. Disse anropene går til relevant personale, slik at resursene utnyttes best mulig og responstidene reduseres.

 

Oversikt

Produkter

Relevant informasjon

Oversikt

Produkter

Relevant informasjon

 • Ascom Telligence på nært hold. Pasientvarslingssystemets DNA.

  Den flytende dynamikken i moderne helsesektor gjør vanlige pasientvarslingssystemer ineffektive. For eksempel har ikke pleierne tid til å gå til pasienten og sjekke hva pasientanropet dreier seg om. Personalet trenger et system som støtter at de er i konstant bevegelse. Et system som lar dem kommunisere med pasienter og vurdere deres behov mens de er på farten. Det kan spare mange skritt og gi målrettet pleie og omsorg.

  Pasientene har tilsvarende behov. De har behov for kontakt med pleiepersonalet, uansett hvor pleiepersonalet befinner seg. Pasientene trenger å kommunisere hva de har behov for. Det gir pasientene en trygghetsskapende følelse av kontroll.

  Ascom Telligence løser disse og andre utfordringer. Systemet kobler sammen pasienter, pleiepersonale, klinisk informasjon, støttesystemer og medisinske enheter. Det bidrar til å forenkle og gi en mer smidig kommunikasjon og arbeidsprosess mellom de mange aktørene involvert i pleien. Resultatet? Bedre samarbeid, mer fornøyde pasienter og optimal bruk av ressurser.

   Ascom Telligence.Utviklet for sykepleiere og annet pleiepersonell.

   

  Hvorfor sykepleiere trenger mer effektive kommunikasjonsverktøy

  • Direkte pleietid

   Pleiepersonalets tid med pasienter [1]
   < 20 %
   < 20 %
  • Antall medarbeidere per pasient

   Gjennomsnitt for et firedagers sykehusopphold [2]
   50
   50
  • Avbrytelser for pleiepersonalet

   Er relatert til kommunikasjon, venting eller finne utstyr. [3]
   77 %
   77 %
  • Kommunikasjonen er fortsatt ikke digital

   Sykepleiere kommuniserer fortsatt hovedsakelig ansikt-til-ansikt [4]
   90 %
   90 %

  Ascom oppgaveadministrasjon forbedrer pleiekommunikasjon og samarbeid. 

  Ascom Telligence gjør det langt enklere å håndtere pasientanrop. Systemet eliminerer behovet for at pleiepersonalet skriver notater til hverandre.  Med Ascom oppgaveadministrasjon kan pleiepersonalet initiere forespørsler fra alle Ascom-enheter, inkludert pleiepersonalets konsoll, Ascom Unite View eller mobiltelefoner.

  Forespørsler kobles til pasientrom for å levere varsler om oppfølging og ferdigstillelse. Alle hendelser logges slik at det er oversikt over oppgaveforløpet. Brukeropplevelsen er den samme på alle enheter, noe som gjør opplæringen av pleiepersonalet  mye enklere.  
  Ascom Telligence. Utviklet for sykepleiere og annet pleiepersonell.

   

   

  ascom-image-
  ascom-image-

  Gi mulighet for klinisk arbeidsflyt direkte ved pasientens seng

  Fleksibilitet og konfigurerbarhet er to viktige kriterier som gjør at Telligence pasientvarslingssystem kan støtte en mer strømlinjeformet kommunikasjonsmodell.

   Ascom muliggjør arbeidsflytløsninger som er i tråd med hvordan sykehuset ønsker å arbeide, ved å tilby aktuelle innovative arbeidsflytfunksjoner.

  • Når en pleier befinner seg i et pasientrom, kan anropet oppgraderes til høyere prioritet for å dirigere mer personale til rommet.
  • Lag detaljerte serviceoppdrag for å håndtere konkrete pasientforespørsler med sporing frem til ferdigstillelse.
  • Automatiske påminnelser om pasientrunder gjør pleien mer konsekvent og i rett 
   tid.
  • Skap strømlinjeformede rutiner for innleggelser, utskrivninger og overføringer direkte på stedet.

  Telligence sikrer at meldingene leveres raskt til relevant pleiepersonale eller avdeling, uavhengig av plassering.

   

  Én integrert plattform – kun fra Ascom

  Ved å kombinere  pasientvarslingssystemet Telligence med Ascom Unite-mellomvare og våre globale mobilitetsløsninger, kan du forbedrede den trådløse kommunikasjonen og samarbeidet i avdelingen enda mer.

  Ascom Unite lenker sømløst virksomhetskritiske systemer sammen med mobil kommunikasjon. Få en intelligent integrasjon, avansert alarm- og meldingssystem systemadministrasjon i én unik og kraftig pakke.

  I tillegg støtter Telligence enkel integrasjon med andre løsninger, som medisinsk utstyr med godkjent pasientvarslingsgrensesnitt, ADT-systemer, smarte senger og nær sanntid posisjoneringssystemer. Med Ascom-teknologi blir effektiv pasientsentrert pleie enklere enn noensinne.

   

  ascom-image-

  Oppfyller de strengeste globale kvalitetsstandardene

  Ascom Telligence pasientvarslingssystem er utviklet i samsvar med kravene og bestemmelsene i flere globale standarder som UL, VDE, HTM og mer, og oppfyller ULs «Standard for Safety for Hospital Signaling and Nurse Call Equipment», UL 1069.  Hver komponent i Telligence-løsningen, inkludert tilbehør, ledninger og kontakter, er spesielt konstruert for sikker bruk i alle pleiemiljøer.


  Referanser:
  1. Hendrich, A., Chow, MP., Skierczynski, BA., Lu, Z. (2008) ‘A 36-Hospital Time and Motion Study: How Do Medical-Surgical Nurses Spend Their Time?’  The Permanente Journa l 12 (3 ), 25 
  -34 2. O’Daniel, M. og Rosenstein, A. (2008). Professional Communication and Team Collaboration. Agency for  Healthcare Research and Quality (US). [online] Tilgjengelig på: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2637/ [Aksessert 30 . mars 2016].  
  3. Hall, L.M., Pedersen, C. and Fairley, L., 2010. Losing the moment: understanding interruptions to nurses' work. Journal of Nursing Administration40(4), pp.169-176.
  4. Coiera, E. (2006). Communication Systems in Healthcare. Clinical Biochemist Reviews, [online] 27(2), p.89. Tilgjengelig fra: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1579411/ [15. mars 2016].

  Enkelte funksjoner i Ascom Telligence 5 kan kreve installering av ytterligere Ascom-produkter.  
  The information herein describes product models, versions and features that are not available in the United States. Ascom makes no guarantee that they will be made available in the United States. For currently available models, versions and features in the United States, please contact an Ascom North America sales representative or distribution partner.

 • Sorter på

  Fjern alt

  • Ingen resultater funnet. Vennligst skriv om søket.

  warning-icon
  There is no item to show, or the component is misconfigured!

  Enkelte funksjoner i Ascom Telligence 5 kan kreve installering av ytterligere Ascom-produkter.  
  The information herein describes product models, versions and features that are not available in the United States. Ascom makes no guarantee that they will be made available in the United States. For currently available models, versions and features in the United States, please contact an Ascom North America sales representative or distribution partner.

 • Last ned mer informasjon

  final-ascom-telligence5-brochure-01248-01-enx.pdf
  PDF

  Brosjyre for Telligence pasientvarslingssystemnalsystem

  Den neste generasjonen pasientvarslingssystem er her nå. Den er så nyskapende at den utgjør en helt ny kategori innen pasientvarslingssystemer og kommunikasjon: Ascom Telligence.
  01244-01-enx-final-telligence-room-devices-product-sheet.pdf
  PDF

  Produktblad for Ascom Telligence romenheter

  Ascom Telligence romenhetene er eksterne enheter og moduler som forbedrer pleiepersonalets effektivitet og øker pasientsikkerheten.
  01246-01-enx-final-telligence-staff-devices-product-sheet.pdf
  PDF

  Produktblad for Ascom Telligence personalenheter

  De helt nye Ascom Telligence personalenhetene er noen av de mest intuitive og fleksible enhetene for pleiepersonale som finnes på markedet.
  01243-01-enx-final-telligence-patient-devices-product-sheet.pdf
  PDF

  Produktblad for Ascom Telligence pasienthåndsett

  Ascom Telligence pasientenheter inkluderer alt fra håndsett med én anropstrykknapp, til enheter med flere knapper for styring av andre funksjoner som TV, radio, gardiner og lys.
  01245-01-enx-final-telligence-corridor-devices-product-sheet.pdf
  PDF

  Produktblad for Ascom Telligence korridorenheter

  Ascom Telligence korridorenheter bidrar til å strømlinjeforme kommunikasjonen, forenkle arbeidsprosessene og øke pasientsikkerheten ved å levere tydelig informasjon til pleiepersonalet.
  01247-01-enx-final-telligence-control-devices-product-sheet.pdf
  PDF

  Produktblad for Ascom Telligence kontrollenheter

  Ascom Telligence systemenheter sørger for at hele Ascom Telligence løsningen er overvåket. Og ikke nok med det ...

  Enkelte funksjoner i Ascom Telligence 5 kan kreve installering av ytterligere Ascom-produkter.  
  The information herein describes product models, versions and features that are not available in the United States. Ascom makes no guarantee that they will be made available in the United States. For currently available models, versions and features in the United States, please contact an Ascom North America sales representative or distribution partner.