Ascom Telligence.
Ascom Telligence.

Ascom Telligence® pasientvarslingssystem

Forbedret pasientvarsling gir uovertruffen pasientsentrisk pleie

Telligence fra Ascom er verdens første pasientvarslingssystem. Med Telligence har pleiepersonell nå relevant informasjon på stedet der de er og gjennom hele behandlingsprosessen. Telligence er bygget på Ascom Healtcare Platform som innhenter informasjon fra flere kilder (pasienten, medisinteknisk utstyr, helseapplikasjoner og andre systemer) og gir pleiepersonell en mer omfattende oversikt over pasientens status, utover tradisjonell pasientvarsling. Som resultat er pleiepersonell bedre informert når de responderer på pasienthenvendelser.

The Ascom Healthcare Platform

Ascom løsninger er designet for å integrere, organisere og legge til rette for tilpasset, ende-til-ende digital klinisk informasjon og arbeidsflyt mellom systemer, mennesker og utstyr. Ved hjelp av applikasjoner, tjenester, utstyr og smarttelefoner legger plattformen og Ascom Telligence til rette for sømløs tilgang, deling og sporing av informasjon på tvers av kliniske teams.

01683-02 ENX Telligence Patient Response System brochure.pdf
PDF

Last ned Telligence pasientsignal brosjyre

Telligence Patient Response System brochure.pdf

Oversikt

TelliConnect Station

Produkter

Relatert informasjon

Oversikt

TelliConnect Station

Produkter

Relatert informasjon

 • Enkel og effektiv tilgang til klinisk informasjon legger til rette for bedre pleie

  Ascom Telligence er et modulbasert og skalerbart pasientvarslingssystem. Systemet integreres sømløst med nåværende enheter og applikasjoner, og kan enkelt utvides over tid for å møte fremtidige behov. Ascom Telligence er fleksibel og tilbyr alt fra frittstående pasientvarslingssystem til fullt integrerte ende-til-ende pasientvarslingsløsninger. Uansett hva du velger vil hver Ascom Telligence-modul sørge for et solid grunnlag for kontinuerlige forbedringer innen pasientvarsling.

   

  Få mer utbytte av informasjon og investeringer

  Systemet utnytter infrastrukturen for pasientvarsling og forbedrer dette med kommunikasjons- og dokumentasjonsverktøy.

  Få viktige detaljer for å ta informerte beslutninger

  Sørger for en portal til pasientjournaler og annen informasjon som hjelper pleiepersonell å ta informerte beslutninger.

  Enkel tilgang til viktig klinisk informasjon

  Digital informasjon fra applikasjoner, enheter og systemer gjøres tilgjengelig slik at man raskere kan avdekke pasientens behov.

  Enkel og nøyaktig dokumentasjon

  Sørger for at nøkkelinformasjon fanges opp ved sengepost for å legge til rette for bedre informasjonsinnhenting, som muliggjør for mer effektiv pleie.

  Enkelte funksjoner i Ascom Telligence 5 kan kreve installering av ytterligere Ascom-produkter eller programvare. 
  Informasjonen i dette dokumentet beskriver produktmodeller, versjoner og funksjoner som ikke finnes i USA. Ascom garanterer ikke at de vil bli gjort tilgjengelig i USA. For tilgjengelige modeller, versjoner og funksjoner i USA, vennligst kontakt en Ascom-representant eller distribusjonspartner i Nord-Amerika.

 • Ascom TelliConnect Station

  Rask kartlegging via Ascom TelliConnect Station

  Ascom TelliConnect Station sørger for tilgang til relevant informasjon på stedet, samt tilgang til Ascom-applikasjoner som TaskMinder, Charting og MDI (Medical Device Interfacing) slik at pasientenes behov blir imøtegått så raskt som mulig.

  Denne pasientsentriske løsningen legger til rette for følgende: 

  Ascom Telligence | Omfattende klinisk kompetanse gir bedre pleie

  Optimalisert kommunikasjon

  Innhenter og deler informasjon fra flere kilder, noe som legger til rette for raskere responstid samtidig som pasienten har mulighet til å styre sine nærmeste omgivelser.

  Ascom Telligence | Effektive kliniske arbeidsprosesser

  Effektive kliniske arbeidsprosesser

  Legger til rette for sentralisert opprettelse, styring og sporing av oppgaver, forbedrede arbeidsprosesser for personell og overvåking for å gi flere positive pasientopplevelser.

  Ascom Telligence | Automatisert innsjekking av personale

  Automatisert markering av tilstedeværelse

  Markerer tilstedeværelse av personell ved sengepost og i behandlingsområder, slik at pleiepersonell kan fokusere på pasienten.

   

  Ascom Telligence | Integrering av medisinsk utstyr

  Integrering av medisinteknisk utstyr

  Tilgang på klinisk informasjon fra tredjepartsutstyr med umiddelbar sammenkobling og bred kompatibilitet for å samle viktig informasjon.

  Ascom Telligence | Skalerbar og fleksibel design

  Skalerbart og fleksibelt design

  Legger til rette for en modulbasert tilnærming for å ta i bruk pasientvarslingssystemet og skreddersydde løsninger for unike helsebehov, alt med moderne maskinvaredesign.

  Ascom Telligence | Quick charting via TelliConnect

  Rask kartlegging

  Effektiv dokumentasjon gir raskere EHR-oppdateringer og mer tid med pasienten samtidig som duplisering elimineres.

  • Ingen resultater funnet. Vennligst skriv om søket.

  warning-icon
  There is no item to show, or the component is misconfigured!

  Enkelte funksjoner i Ascom Telligence 5 kan kreve installering av ytterligere Ascom-produkter eller programvare. 
  Informasjonen i dette dokumentet beskriver produktmodeller, versjoner og funksjoner som ikke finnes i USA. Ascom garanterer ikke at de vil bli gjort tilgjengelig i USA. For tilgjengelige modeller, versjoner og funksjoner i USA, vennligst kontakt en Ascom-representant eller distribusjonspartner i Nord-Amerika.

 • Last ned mer informasjon

  01683-02 ENX Telligence Patient Response System brochure.pdf
  PDF

  Telligence brosjyre

  Med Telligence får helsepersonell en mer omfattende oversikt over pasientens status utover tradisjonell pasientvarsling. Finn ut mer her
  01638-01 ENX Ascom Telligence Automation Product Sheet.pdf
  PDF

  Produktblad for Ascom Telligence Automation

  Ascom Automated Presence Solution er en smart sanntidsløsning knyttet til lokalisering av personale og dokumentasjon på stedet. Hovedfordeler er notert
  01246-02-enx-telligence-staff-devices-product-sheet-A4.pdf
  PDF

  Produktblad for Ascom Telligence personalenheter

  De helt nye Ascom Telligence personalenhetene er noen av de mest intuitive og fleksible enhetene for pleiepersonale som finnes på markedet.
  01244-02 ENX Telligence Room Devices product sheet.PDF
  PDF

  Produktblad for Ascom Telligence romenheter

  Ascom Telligence romenheter er eksterne enheter og moduler som forbedrer pleiepersonalets effektivitet og øker pasientsikkerheten.
  01243-02 ENX Telligence Patient Devices product sheet.PDF
  PDF

  Produktblad for Ascom Telligence pasienthåndsett

  Ascom Telligence pasientenheter inkluderer alt fra håndsett med én anropstrykknapp, til enheter med flere knapper for styring av andre funksjoner som TV, radio, gardiner og lys.
  01245-02 ENX Telligence Corridor Devices product sheet.PDF
  PDF

  Produktblad for Ascom TelliConnect Station

  Produktblad for Ascom TelliConnect
  01247-02 ENX Ascom Telligence Control Devices product sheet.PDF
  PDF

  Produktblad for Ascom Telligence kontrollenheter

  Ascom Telligence kontrollenheter sørger for at hele Ascom Telligence-løsningen er overvåket. Og ikke nok med det ...
  01245-02 ENX Telligence Corridor Devices product sheet.PDF
  PDF

  Produktblad for Ascom Telligence korridorenhet

  Ascom Telligence korridorenheter (korridorlamper og korridorskjermer) bidrar til å strømlinjeforme kommunikasjonen, forenkle arbeidsprosessene og øke pasientsikkerheten ved å levere tydelig informasjon til pleiepersonalet.

  Enkelte funksjoner i Ascom Telligence 5 kan kreve installering av ytterligere Ascom-produkter eller programvare. 
  Informasjonen i dette dokumentet beskriver produktmodeller, versjoner og funksjoner som ikke finnes i USA.----- This text not applicable in Europe? AT Ascom garanterer ikke at de vil bli gjort tilgjengelig i USA. For tilgjengelige modeller, versjoner og funksjoner i USA, vennligst kontakt en Ascom-representant eller distribusjonspartner i Nord-Amerika.