Ascom Unite Axess for smartenheter

Samle alle dine kommunikasjonsbehov i én enhet

 • Kombinerer meldinger, anrop og alarmer i én, brukervennlig enhet
 • Kryptert kommunikasjon til og fra Unite Axess gjør at alle data sikres
 • Sikker chat-funksjon mellom Unite Axess enheter
 • Fungerer som selvstendig mobilplattform eller i kombinasjon med Ascom VoWiFi, IP-DECT eller personsøkersystem
 • Utnytter eksisterende integrasjoner for alarm- og meldingshåndtering

Smartenheter revolusjonerer pasientpleien
Det store antallet applikasjoner som er tilgjengelig for helsesektoren, kombinert med behovet for integrasjon til helsevesenets IT-systemer, gir en stor vekts i utbredelsen av smartenheter i helsesektoren.

Unite Axess for smartenheter er en kommunikasjons-app som gjør det mulig for pleiepersonale å motta kliniske varsler, anrop og alarmer på iOS og Android telefoner. Med én app kan mobilt pleiepersonale motta to-veis, interaktive alarmer og meldinger for kritiske og ikke-kritiske pasienthendelser. Dette gir mer målrettet pasientpleie og støtter pasientsikkerheten.

ascom-image-

Smartenhetene endrer måten pasienthåndteringen utføres på

Unite Axess for smartenheter gir pleiepersonalet en integrert tilnærming til å bruke smarttelefon eller nettbrett på jobben. Uansett om det er en personlig eller arbeidsplassens enhet, trenger pleiepersonalet en sammenhengende og helhetlig kommunikasjonsløsning. Dette programmet er utviklet for å dra nytte av Ascoms klinikkintegrering og varslingssystem for pasientvarsling og overvåking.

ascom-image-

Faktaoversikt

 • Sikker brukerinnlogging, autentifisering og ende-til-ende meldingskryptering
 • Visuell og hørbar prioritering av meldinger
 • Tilgang til pasientinformasjon som f.eks. bølgediagrammer (leverandøravhengig) 
 • Sikrer tekstmeldinger til enkeltpersoner eller arbeidsgrupper

Fordeler

 • Ett brukervennlig grensesnitt for både meldinger og varsler
 • Gjør det mulig for pleiere å motta krypterte meldinger hvor som helst
 • Komplementerer eksisterende Ascom VoWiFi, IP-DECT eller personsøker.
 • Utnytter eksisterende Ascom systemintegrasjon for å levere varsler som pasientanrop, pasientovervåking etc.

Dokumenter

Ascom Unite Axess for smartenheter
PDF

Ascom Unite Axess for smartenheter

Unite Axess for smartenheter – alle kommunikasjonsbehov I en enhet
Ascom Unite Connect for EHR
PDF

Ascom Unite Connect for EHR

Unite Connect for EHR – gir sykepleierne adgang til pasientinformasjon overalt
Smartenheter i helsevesenet
PDF

Smartenheter i helsevesenet

Hvordan smartenheter og mellomvareintegrasjoner inntar helsevesenet

Relaterte produkter

Tilgjengelighet, konfigurasjon og tekniske spesifikasjoner for Ascoms produkter, tjenester og løsninger kan variere fra land til land. Vennligst kontakt din lokale representant for mer informasjon.