Pasientsentrert kommunikasjon mellom pleiepersonell

Ascom Unite Collaborate

Helsevesen er en lagidrett der effektiv pasientbehandling krever multifaglig samarbeid, og mange av oppgavene til sykepleierne krever umiddelbar handling. Et krevende miljø krever interaktiv og smidig kommunikasjon. Unite Collaborate muliggjør pasientsentrert og rask kommunikasjon mellom pleiepersonell.

Mangel på kommunikasjon og samarbeid mellom pleiepersonell er ofte årsaken til feil i pasientomsorgen. Unite Collaborate-mobilappen hjelper til med å minimere disse kommunikasjonshullene ved å koble omsorgsteammedlemmer effektivt uavhengig av avstand. Behandlingsteamet kan sees fra listen over pasienter som er tilordnet det, og behandlingsteamet kan kontaktes i en chat eller ved å åpne en direkte chatforbindelse med ønsket teammedlem. Applikasjonen gir også sikker tilgang til de grunnleggende pasientdataene som er lagret i de elektroniske pasientdataene.

ascom-image-

Samarbeidskommunikasjon

Klinisk kommunikasjon er en integrert del av moderne helsetjenester. Dårlig kommunikasjon kan føre til situasjoner der sykepleieres glatte arbeid svekkes og pasientsikkerheten kompromitteres. Et koordinert kommunikasjonssystem forbedrer kommunikasjonen mellom sykepleier og raskere prosesser.

ascom-image-

Nøkkelinformasjon

  • Rask kommunikasjon og deling av pasientinformasjon på tvers av hele pleieteamet
  • Se elektroniske pasientinformasjonssystemdata hvor som helst
  • Tilgang til pasientlister, for eksempel ‘Mine pasienter’ eller ‘Alle pasienter’ enheten eller avdelingen
  • Sømløs integrasjon med Ascom Unite-produkter og Ascom Myco-smarttelefonen

Fordeler

  • Forbedrer koordineringen av sykepleiermedlemmer i sykepleie
  • Gir tilgang til mobilenheter til pasientinformasjon og listen "Mine pasienter" 
  • Hjelper med å redusere avbrudd hos pasienten ved å kunngjøre ansattes tilgjengelighet Pasientspesifikk chatlogg

Sikre kontinuitet i pleie gjennom jevn kommunikasjon mellom pasientteam

ascom-image-

Gjennomgang av mine pasienter

Gjennomgang av egne pasienters pleiebehov og pasientinformasjon.

ascom-image-

Tilgang til pasientdata

Mobil tilgang til oppdatert pasientinformasjon.

ascom-image-

Pasientteam

Kommuniser raskt og enkelt med tildelt pasientteam via melding eller samtale.

ascom-image-

Sikker kommunikasjon

Det tildelte pasientteamet vil ha tilgang til å kommunisere sikkert over meldinger eller samtale med bilder og tekst, og kunne se tilbake i pasientsamtaler for å oppdatere seg på siste informasjon om pasienten.

Relatert informasjon

ascom-unite-collaboration-tuotetiedot-01362-02-fi.pdf
PDF

Ascom Unite Collaborate – pasientsentrert kommunikasjon

Last ned brosjyre