Oppgavehåndtering for helsepersonell

Ascom Unite Task bidrar til å forbedre klinisk teamkoordinering og arbeidsflyter gjennom oppgavehåndtering

En svært tilpassbar oppgavehåndteringsløsning designet for dagens protokolldrevne arbeidsflyter, samles oppgaver på en enkelt plattform og lar klinikere få tilgang til og administrere oppgavene via Ascom Myco og Android ™ smarttelefoner og sykepleierstasjoner på rommet som Ascom TelliConnect.Unite Task er lett tilpasset enhver avdeling eller avdeling, og kan hjelpe deg med å:

  • Optimaliser arbeidsflyter ved å muliggjøre tid, oppgave og teamadministrasjon på stell. Støtt flytende arbeidsflyter med enkle å lage maler for vanlige oppgaver og rutiner. 
  • Oppnå kontinuerlig forbedring gjennom rapportering og datainnsamling. 
  • Støtte revisjon og overholdelse Implementere beste praksis-pleieprotokoller gjennom sin sentraliserte administrasjon 
  • Forbedre koordinering mellom pleieteam og avdelinger som pasienttransport, miljøtjenester osv.

 

Virkelig mobil oppgavebehandling
Unite Task er designet som et allestedsnærværende verktøy for å automatisere og effektivisere oppgaver og aktiviteter for sykehuspersonalet. Alltid tilgjengelig, Unite Task lar ansatte enkelt se og administrere oppgaver hvor som helst, via Ascom Myco og Android-smarttelefoner ved å bruke Unite Task Mobile-appen.


Integrer med Ascom Telligence

Løsningen integreres også jevnt med Ascom Telligence pasientsvar og sykepleieranropssystem, slik at brukerne enkelt kan se og administrere oppgaver på TelliConnect-personalstasjonen i pasientrommet med Unite TaskMinder-applikasjonen.

ascom-image-

ascom-image-

Viktige funksjoner og fordeler

Evnen til å overvåke aktive pasienthendelser og responstider er et viktig verktøy for å bedre forstå effektiviteten til pleieteamene. Ascom Unite View tilbyr flere arbeidsflytalternativer for å overvåke arbeidsmengden og omsorgstiden til pasienthendelser.

ascom-image-


Oppgavebehandling mellom team

Funksjoner som personlige og delte oppgavelister og oppgavedelegering hjelper til med å optimalisere koordinering og levering av pleie - viktig for å opprettholde omsorgskvaliteten og pasienttilfredshet.

Konfigurer for å matche spesifikke behov

  • Sett engangs og gjentatte oppgaver, og rutiner for sykliske aktiviteter. Tilpass i henhold til individuelle oppgaver eller rutiner 
  • Spesifiser distribusjonsmodeller: angitt for en bestemt bruker, grupper med skiftende medlemmer, eller for oppgaver som spenner over skiftendringer 
  • Vis og administrer oppgaver hvor som helst, med Unite Task-mobilappen for Ascom Myco og Android-smarttelefoner 
  • Få tilgang til og administrer oppgaver ved pasientens senger ved hjelp av Unite TaskMinder-applikasjonen på Telligence TelliConnect-stasjoner 
  • Administrer og overvåke. Se tildelte og ikke tildelte teamoppgaver. Kontroller statusen til aktive oppgaver. Lag nye oppgaver eller aktiver en rutine 
  • Aktiver avansert rapportering. Lag rapporter og datainnsamling for revisjonsspor, overholdelse og personalevurderinger


Eksempler på Unite Task på jobben

Runder - Unite Task lar omsorgspersoner enkelt sette opp avrundingsrutiner på personalstasjoner ved sengen, eller med Ascom Myco eller Android-smarttelefoner. Ulike tidsintervaller kan konfigureres for hvert skift, f.eks. en time for dagvakter og to timer for nattevakter. Når Ascom Unite Assign brukes til rollebasert personaloppgave, kan avrundingsrutiner aktiveres en gang for hver pasient ved innleggelse og deaktiveres en gang ved utskrivning. Unite Assign tar seg av å rette oppgavepåminnelsen til de rette pleierne når skift endres.

Last ned dokumenter

01463-02-enx-unite-task-product-sheet-A4.pdf
PDF

Ascom Unite Task produktark

Last ned

Relaterte løsninger

Tilgjengelighet, konfigurasjon og tekniske spesifikasjoner til Ascom-produkter, tjenester og løsninger kan variere fra land til land. Be din nærmeste Ascom-representant for ytterligere detaljer.