Klinisk Konsultasjon
Ascom Klinisk Konsultasjon

Klinisk ekspertise med brukeren i fokus

Nye arbeidsmiljøer på sykehus stiller nye krav til pleie, pasientsikkerhet og kommunikasjon. Takket være teknologi og kommunikasjonsløsninger kan pasientoppfølging håndteres trygt og effektivt. Informasjon fra medisinteknisk utstyr kan presenteres i enheter der helsepersonell ikke har kontinuerlig visuell kontakt med pasienten. Sensorikk øker pasientsikkerheten når pasienten selv ikke aktivt kan be om hjelp.

Formålet med klinisk konsultasjon er å finne de smertepunktene for de forskjellige avdelingene i de nåværende operative prosessene, og å kunne foreslå mulige løsninger for bruk innenfor avdelingene og sykehuset. I tillegg er målet å lytte til personalets tanker om hvordan aktiviteten skal utvikles, og hvilke tekniske løsninger som kan være nyttige fra et helseperspektiv. Resultatene fra oppfølgingen og de foreslåtte løsningene presenteres i et eget dokument og gjennomgås av avdelingen.

 

Ascom Klinisk Konsultasjon 01663-01 NO.pdf
PDF

Les mer om Ascom klinisk konsultasjon

Last ned brosjyre her

Fordeler

  • Løsningen er designet på en brukerorientert måte for å støtte sykepleierprosessene.
  • Evne til å utvikle eksisterende driftsprosesser og arbeidsflyt avdeling etter avdeling.
  • Pleie av kvalitet, pasientsikkerhet, pasienttilfredshet og sykepleiebehov er kjernen i utviklingen av operative prosesser.