Klinisk Konsultasjon
Ascom Klinisk Konsultasjon

Klinisk ekspertise med støtte fra helsepersonell

Nye arbeidsmiljøer på sykehus stiller nye krav til pleie, pasientsikkerhet og kommunikasjon. Takket være teknologi og trådløse kommunikasjonsløsninger kan pasientoppfølging og informasjon om medisinteknisk utstyr håndteres trygt, selv i nye typer enheter der helsepersonell ikke har kontinuerlig visuell kontakt med pasienten.

Formålet med den kliniske konsultasjonen er å finne de såkalte smertepunktene for de forskjellige avdelingene i de nåværende operative prosessene, og å kunne foreslå mulige løsninger for bruk innenfor avdelingene og sykehuset. I tillegg er målet å lytte til personalets tanker om hvordan aktiviteten skal utvikles, og hvilke tekniske løsninger som kan være nyttige fra et helseperspektiv. Resultatene fra oppfølgingen og de foreslåtte løsningene presenteres i et eget dokument og gjennomgås av avdelingen

 

Fordeler

  • Løsningen er designet på en brukerorientert måte for å støtte sykepleierprosessene.
  • Evne til å utvikle eksisterende driftsprosesser og arbeidsflyt avdeling etter avdeling.
  • Pleie av kvalitet, pasientsikkerhet, pasienttilfredshet og sykepleiebehov er kjernen i utviklingen av operative prosesser.