Klinisk konsultasjonsmodell
Klinisk konsultasjonsmodell

Klinisk konsultasjonsmodell

Den kliniske ekspertens jobb er å forstå sykepleiernes daglige utfordringer og i samarbeid med helsepersonell planlegge og implementere utviklingsbehov.

Den kliniske konsultasjonsmodellen er et verktøy mellom klienten og det kliniske teamet i prosjektfasen. Modellen er delt inn i tre trinn som ser på pleieprosesser og arbeidsmiljø. Gjennom analyse, optimalisering og forvaltning søkes nye løsninger for et skiftende pleiemiljø.

Hvem er modellen utviklet for?

Klinisk konsultasjon er et utgangspunkt for planlegging av en ny enhet, et nytt sykehus eller en ny teknisk løsning. Et sykehus trenger ikke et Ascom-system for å dra nytte av en klinisk konsulenttjeneste. Modellen kan brukes til å utforme enten et nytt behandlingsmiljø eller individuelle funksjoner som forskjellige kommunikasjonsløsninger.

ascom-image-
ascom-image-

Analysere

  • Overvåke og evaluere arbeidsflyt og driftsprosesser
  • Identifisering av operasjonelle prosessutfordringer og sykepleierbehov
  • Dokumentasjon av utviklingsforslag og rapportering etter avdeling
ascom-image-

Optimere

  • Tilpasse løsning till arbetsflyt
  • Utdanning av sluttbrukere
  • Driftsstøtte
ascom-image-

Forvalte

  • Oppfølgingsbesøk foretas to og seks måneder etter installasjon
  • Eventuell videreutdanning basert på tilbakemelding
  • Løsningsoptimalisering om nødvendig