Opplæring gir gevinster
Opplæring gir gevinster

Brukeropplæring og teknisk trening

Hvor effektivt en kommunikasjonsløsning fungerer, er avhengig av de som faktisk skal bruke og vedlikeholde den. Derfor er det viktig å holde personalet oppdatert om løsningene. Heldigvis kan dette gjøres ganske enkelt, takket være det omfattende tilbudet av opplæringsprogrammer. Uansett hvilken bransje du arbeider i, kan vi sørge for at personalet får maksimalt ut av Ascom-løsningen. Vi kan også kurse ledere og planleggingsansvarlige, og hjelpe dem til å bruke informasjonen fra systemene for å skape effektiv arbeidsflyt og utvikle prosessene. Vi kurser og sertifiserer teknikere og IKT-personale, og gir dem det de trenger for å holde løsningen operativ.

Faktaoversikt

  • Opplæringen omfatter alt fra det helt grunnleggende til avansert teknisk support.
  • Opplæring er tilgjengelig for så å si alle bransjer. For eksempel har vi konsulenter med pleiefaglig bakgrunn som kan samarbeide med pleiepersonalet om hvordan de får mest mulig ut av Ascom-løsningen. Det finnes kursholdere som er spesialisert innen ulike bransjer.
  • Analyser er en viktig del av den trådløse kommunikasjonen på stedet. Ledere og administrativt personale kan få veiledning i hvordan de henter ut verdifull informasjon fra Ascom-løsningen for å forbedre effektiviteten.
Kurskalender Norge 2020.pdf
PDF

Kurskalender Norge 2020

                                                 

        

ascom-image-

Kurs 2020

For påmelding og informasjon, vennligst kontakt oss på 23 24 77 56, eller send en epost til: kurs.no@ascom.com

NB: Grunnet uforutsigbare restriksjoner med Covid-19, utsettes oppsatte kurs fra juni og ut året. Nye datoer kommer, og informasjonen oppdateres løpende her og alle påmeldte får utfyllende informasjon via epost. Ta gjerne kontakt med oss på kurs.no@ascom.com for ytterligere informasjon. 

Dato Tidspunkt System Rolle Tema Påmeldingsfrist
13. - 14. oktober (UTSATT - NY DATO KOMMER) 09:00 - 17:00 Unite CM/Admin Driftstekniker Grunnkurs for drift og vedlikehold Åpent
20. - 21. oktober (UTSATT - NY DATO KOMMER) 09:00 - 17:00 IP-DECT Driftstekniker Grunnkurs for drift og vedlikehold Åpent
03. - 04. november (UTSATT - NY DATO KOMMER) 09:00 - 17:00 teleCARE IP Driftstekniker Grunnkurs for drift og vedlikehold Åpent

Ascom Services