Opplæring gir gevinster
Opplæring gir gevinster

Brukeropplæring og teknisk trening

Hvor effektivt en kommunikasjonsløsning fungerer, er avhengig av de som faktisk skal bruke og vedlikeholde den. Derfor er det viktig å holde personalet oppdatert om løsningene. Heldigvis kan dette gjøres ganske enkelt, takket være det omfattende tilbudet av opplæringsprogrammer. Uansett hvilken bransje du arbeider i, kan vi sørge for at personalet får maksimalt ut av Ascom-løsningen. Vi kan også kurse ledere og planleggingsansvarlige, og hjelpe dem til å bruke informasjonen fra systemene for å skape effektiv arbeidsflyt og utvikle prosessene. Vi kurser og sertifiserer teknikere og IKT-personale, og gir dem det de trenger for å holde løsningen operativ.

Faktaoversikt

  • Opplæringen omfatter alt fra det helt grunnleggende til avansert teknisk support.
  • Opplæring er tilgjengelig for så å si alle bransjer. For eksempel har vi konsulenter med pleiefaglig bakgrunn som kan samarbeide med pleiepersonalet om hvordan de får mest mulig ut av Ascom-løsningen. Det finnes kursholdere som er spesialisert innen ulike bransjer.
  • Analyser er en viktig del av den trådløse kommunikasjonen på stedet. Ledere og administrativt personale kan få veiledning i hvordan de henter ut verdifull informasjon fra Ascom-løsningen for å forbedre effektiviteten.  

Kurs i 2019

For påmelding og informasjon, vennligst kontakt oss på 23 24 77 56, eller kurs@ascom.no

Dato Tidspunkt System Rolle Tema Påmeld. frist
05. - 06. November 09:00 - 17:00 teleCARE IP
Driftstekniker Grunnkurs, drift og vedlikehold 15. Oktober
22. - 23. Oktober 09:00 - 17:00 IP-DECT
Driftstekniker
Grunnkurs, drift og vedlikehold
1. Oktober
15. - 16. Oktober 09:00 - 17:00
Unite CM/AM
Driftstekniker
Grunnkurs, drift og vedlikehold
24. September
           

Dokumenter

Ascom kurskalender 2018
PDF

Ascom kurskalender 2018

ascom-image-

Ascom Services