Pasientsikkerhet. Pasienttilfredshet. Styrke helsepersonell.
Pasientsikkerhet. Pasienttilfredshet. Styrke helsepersonell.

Løsninger for sykehus

Tallene er svimlende: Dårlig kommunikasjon koster sykehusene 12 milliarder dollar om året i USA alene, og det tilsvarer ca. 2 % av den globale sykehusinntekten.1 Bare det å koordinere og organisere pleien tar opp en femtedel av hver sykepleiervakt.2 Det finnes måter å komme videre på. Ascom tilbyr allerede løsninger som kan forbedre kommunikasjonen og samarbeidet på sykehuset betydelig - løsninger som bidrar til å forbedre pasientsikkerhet, medarbeidernes tilfredshet og klinikkens arbeidsprosesser. Ascom har et stort fokus på sykehusene.

Referanser:
1. ECRI Institute (2014) Top 10 Health Technology Hazards for 2015 [online] tilgjengelig fra www.ecri.org/2015hazards [12. februar 2016]
2.Darbyshire, Julie L., Young, J. Duncan, (2013) An Investigation of Sound Levels on Intensive Care Units With Reference to the WHO Guidelines [online] tilgjengelig fra http://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/cc12870 [13. april 2016]

Ascom Global Healthcare brochure
PDF

Global helsesektor brosjyre (ENG)

Hvordan våre kommunikasjonsløsninger for integrerte arbeidsprosesser kan hjelpe deg og kollegene dine til å løse presserende problemer.
ascom-image-

Løsninger

 • Calm Critical Care >

  Calm Critical Care >

  Hvordan kan sykehuset distribuere alarmer fra monitorer og annet utstyr til mobilt pleiepersonale, og samtidig minimere støyen og risikoen for alarmtretthet? Utfordringen er at de ansatte har behov for pasientinformasjon og varsler i rett tid. Ofte kan mange klinisk ubetydelige varsler, spesielt om natten, påvirke de ansatte og være ubehagelig for pasientene. En mulig løsning er et smart varslingssystem som filtrerer varslingsstrømmen til pleiepersonalet.
 • Calm Inpatient Care >

  Calm Inpatient Care >

  Fred og ro – et sjeldent fenomen innen moderne helseomsorg? Sykepleiere og annet pleiepersonale er alltid på farten. Men altfor ofte henger ikke informasjonen de trenger med. Isteden er den utilgjengelig eller på en stasjonær PC, skrevet i en journal eller i en kollegas hode. Å gjøre denne informasjonen tilgjengelig, kan bidra til å effektivisere arbeidsprosessene og øke pasienttilfredsheten.
 • Patient Care Share >

  Patient Care Share >

  Pleie og omsorg er den ultimale teamaktiviteten. Men for å fungere bra må hver medarbeider, fra laboratoriumteknikere til portører og sykepleiere, ha tilgang til oppdatert pasient- og behandlingsinformasjon. Ascom Patient Care Share løsninger gjør dataflyten enkel og sikker, samtidig som den bygger på den infrastrukturen dere allerede har.
 • Staff Protect >

  Staff Protect >

  Vold på arbeidsplassen mot pleiepersonale og andre omsorgspersoner, er et økende, globalt problem. Hvordan kan vi beskytte arbeiderne innen helsesektoren bedre? Og hvordan kan vi samtidig opprettholde den viktige nærkontakten?
 • Activate – løsninger for akutteam >

  Activate – løsninger for akutteam >

  Akuttteam har revolusjonert akuttpleie. Men å få riktige personer og utstyr til en nødssituasjon, krever avansert teknologi. Manuelle varslinger og innsatser, er bare ikke raskt og fleksibelt nok. Det som kreves er automatiserte alarmer som sendes direkte til akuttpersonalet og rutes til andre hvis de er opptatt.
 • Posisjonering– RTLS posisjonsnøyaktighet >

  Posisjonering– RTLS posisjonsnøyaktighet >

  RTLS posisjonsnøyaktighet (Real-time Location Services) forteller deg hvor det er behov for hjelp – om det er et angrep på ansatte, forlagt utstyr eller en pasient som har falt eller er ute å vandrer. Det betyr mindre tid brukt på leting, mer produktiv bruk av utstyr, og ikke minst, tryggere pasienter.