Mer samarbeid, mindre arbeid, bedre kommunikasjon.
Mer samarbeid, mindre arbeid, bedre kommunikasjon.

Mobilitet

Kommunikasjon og samarbeid

Pleie og omsorg er den ultimale teamaktiviteten, men for at dette skal fungere bra må hver medarbeider, fra laboratoriumteknikere til portører og sykepleiere, ha tilgang til oppdatert pasient- og behandlingsinformasjon. Ascom-løsninger gjør dataflyten enkel og sikker, samtidig som man kan bygge på den infrastrukturen man allerede har.

Sykehus strever ofte med "kommunikasjonssiloer" - separate enheter, medarbeidere og teknologier som ikke kommuniserer med hverandre. Resultatet kan være forsinkelser og misnøye. På sitt verste, kan disse siloene true pleiekvaliteten og pleieresultatene.

Å fjerne disse siloene krever mobilitet, hvor klinikk- og pleieinformasjon er like mobilt som de som skal bruke den. I sin tur krever dette en integrasjonsprogramvare som Ascom Unite, og mobile enheter som Ascom Myco smarttelefoner, som lar helsepersonell motta meldinger, varsler og informasjon på en sikker måte.

 

ascom-image-

Løsningsprodukter

Oversikt

Dokumenter

Løsningsprodukter

Oversikt

Dokumenter

 • Løsningsarkitektur

  ascom-image-
  Beskrivelse av arkitekturen

  Hver løsning innebærer vanligvis en kombinasjon av infrastruktur, programvare - vanligvis mellomvaren for meldingshåndtering Ascom Unite og mobile enheter som Android-baserte Ascom Myco smarttelefoner. Hvert element er integrert i en løsning som gir smidig samarbeid og kommunikasjon mellom individuelle pleiere og pleieteam.

   

  Løsningsprodukter

  • Ingen resultater funnet. Vennligst skriv om søket.

  warning-icon
  There is no item to show, or the component is misconfigured!
 • Mobil pasientinformasjon for mobilt pleiepersonale

  Detaljene i Ascom Patient Care Share varierer fra sykehus til sykehus. Vanligvis er innholdet inkludert mellomprogramvaren Ascom Unite og Ascom Myco smarttelefoner og/eller andre mobile enheter - alt sømløst integrert med eksisterende infrastruktur.

  Løsninger kan vanligvis integreres med eksisterende eller planlagte ADT/EPJ-systemer. Det gjør det enkelt for pleieteamene å samarbeide. Det er også mulig med funksjoner for å beskytte de ansatte. For eksempel fallalarm og posisjonering kan være spesielt relevant i psykiatriske- og akuttmedisinmiljøer. En stadig viktigere del av mange kommunikasjonsløsninger for helsepersonell, er egenskapen til å støtte det voksende spekteret av tredjeparts helserelaterte applikasjoner.

  Children's Hospital of Philadelphia

  “We had a very strong list of requirements for the new system. It needed to have less points of failure than the current system. Therefore, it needed to be an in-house system that was completely in our control, be bulletproof and reduce our down time. We needed a mission-critical communication system.”

  Bryan Wolf

  Clinical Manager PICU Children's Hospital of Philadelphia

  Hvorfor sykepleiere trenger mer effektive kommunikasjonsverktøy

  • Tiden en sykepleier bruker på kommunikasjon

   Skriftlig kommunikasjon er ikke tatt med [1]
   60 %
   60 %
  • Antall medarbeidere per pasient

   Gjennomsnitt under et firedagers sykehusopphold [2]
   50
   50
  • Grunn til feilmedisinering

   Kommunikasjonssvikt er hovedårsaken [2]
   #1
   #1
  • Kommunikasjon er fortsatt ikke digital

   Sykepleiere kommuniserer fortsatt hovedsakelig person-til-person [1]
   90 %
   90 %

  Referanser:
  1. Coiera, E. (2006). Communication Systems in Healthcare. Clinical Biochemist Reviews, [online] 27(2), s.89. Tilgjengelig fra: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1579411/ [15. mars 2016].
  2. O’Daniel, M. and Rosenstein, A. (2008). Professional Communication and Team Collaboration. Agency for Healthcare Research and Quality (USA). [online] Tilgjengelig på: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2637/ [30. mars 2016].

 • How Ascom helped improve care in Philadelphia
  PDF

  How Ascom helped improve care in Philadelphia

  The Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP) is one of the world’s largest and most prominent children’s hospitals. As the first children’s hospital in the U.S., CHOP has a historical reputation for innovation and excellence. It’s commitment to use technology and processes to respond to family needs effectively led it to select Ascom for the hospital’s voice and messaging solution.

Andre løsninger

Tilgjengelighet, konfigurasjon og tekniske spesifikasjoner for Ascoms produkter, tjenester og løsninger kan variere fra land til land. Vennligst kontakt din lokale representant for mer informasjon.