Vi tar vare på sikkerheten til helsepersonell
Vi tar vare på sikkerheten til helsepersonell

Overfallsalarm på smarttelefon

Sikkerhetsløsning til helsepersonell

Vold på arbeidsplassen mot pleiepersonale og andre omsorgspersoner, er et økende, globalt problem. Hvordan kan vi beskytte personalet i helsesektoren bedre? Og hvordan kan vi samtidig opprettholde den viktige personlige kontakten?

Fysiske og verbale overgrep mot pleiepersonale er så utbredt at de beskrives som "karakteristiske farer som alle helsearbeidere kan bli utsatt for".1 Derfor er et personalarmsystem så viktig i helsesektoren.

Ascom Personalarm tilbyr raske, nøyaktige og koordinerte reaksjoner på alle personalarmer. Slike alarmer kan også sendes hvis en medarbeider mister bevisstheten, eller på andre måter ikke kan trykke på alarmknappen. Ascom Personalarm - tar hånd om pleiepersonalet.

Last ned brosjyre for overfallsalarm til helsepersonell her

Referanser
1. Stephen, H. (1998). Yellow card for violent patients, Nursing Standard, 12, 52, Sep., 14

 

ascom-image-
Myco 3 Personal alarm button

Oversikt

Løsningsprodukter

Dokumenter

Oversikt

Løsningsprodukter

Dokumenter

 • Hva kan gjøres for å øke sikkerheten til personalet?

  Konsekvensene av vold på arbeidsplassen i helsesektoren er enorme. Mennesker har blitt alvorlig skadet eller drept. Kostnader for sikkerheten er allerede en belastning for stramme budsjetter. Stresset øker på arbeidsplassene, og det kan fort øke risikoen for feilmedisinering.4 Personalomsetningen øker. Pasienthåndteringen kan påvirkes negativt.

  Men det finnes mye som kan gjøres for å minske risikoen. Ascom Personalarmløsning lar medarbeidere på farten sende forskjellige typer varsler til forhåndsdefinerte kolleger og/eller nødetater. Et diskret varsel informerer kollegaene om en potensielt truende situasjon. Andre alarmer kan sende stedsinformasjon og tilbyr en "trykk for å snakke"-funksjon som lar andre lytte inn på telefonen hvor alarmen ble sendt fra .

  01988-01 NO Personlig sikkerhet med overfallsalarm Myco 3.pdf
  PDF

  Last ned brosjyre "Opplever ansatte vold på arbeidsplassen?"

  Personlig sikkerhetsløsning med overfallsalarm på smarttelefon for helsepersonell

                                                     

  ascom-image-

  Visste du at …

  • Andelen sykepleiere og sykepleiestudenter ...

   ... rapporterte at de ble utsatt for fysisk vold i løpet av en 12-måneders periode (1)
   21%
   21%
  • Voldelige handlinger som skjer om natten ...

   ... på pasientens rom (2)
   80 %
   80 %

  Faktaoversikt

  • Vold på arbeidsplassen fører til økte forsikringskostnader, minsker produktiviteten, minsker effektiviteten i levering av tjenester, øker driftsavbrudd, øker personalomsetningen, øker juridiske utgifter, og påvirker mestringsstrategiene negativt (f.eks. økt inntak av medisiner, narkotika, alkohol og sigaretter).3

  • Utmattelse, skader og stress hos pleiepersonalet leder til høyere risiko for feilmedisinering og pasientinfeksjoner.4

  Referanser:
  1. American Nurses Association. (2014). American Nurses Association Health Risk Appraisal (HRA): Preliminary Findings October 2013 – October 2014. [online] Tilgjengelig på: https://www.osha.gov/Publications/OSHA3826.pdf 7. september 2016
  2. Medium. (2015). Urgent Care: Protecting Nurses Against Workplace Violence — Pacific Standard. [online] Tilgjengelig på: https://psmag.com/urgent-care-protecting-nurses-against-workplace-violence-aaeffd399541#.rszvhv1qz [16. mai 2016]
  3. Stanko, A. Elizabeth. Knowledge about the impact of violence at work in the health sector, in Cooper, L. Carey & Swenson, Naomi. Workplace violence in the health sector: state of the art. [online] Tilgjengelig på: http://who.int/violence_injury_prevention/violence/activities/workplace/WVstateart.pdf?ua=1&ua=1 7. september 2016
  4. Occupational Safety and Health Administration. (2015). Workplace Violence in Healthcare: Understanding the Challenge. [online] Tilgjengelig på: https://www.osha.gov/Publications/OSHA3826.pdf 15. september 2016

  Reference case: Psychiatric University Clinics Basel

  "Our people now move with less anxiety on the grounds even at night, because they know that we can determine their position in an emergency situation quickly and exactly and can immediately provide help."

  Toni Huwyler

  Building and Safety Manager, PUC Basel

 • Løsningsarkitektur

  ascom-image-
  Beskrivelse av arkitekturen

  Kort sagt består Ascom Personalarmløsning av tre hovedelementer: håndsett, trådløs infrastruktur og Ascom Unite meldingshåndtering. Vanligvis trykker en medarbeider på alarmknappen på et mobilt håndsett. Funksjonene "fallalarm" og "ingen bevegelse" sender alarm automatisk. Alarmer går via den trådløse infrastrukturen og behandles av Ascom Unite.

  Programmet ruter alarmen i henhold til forhåndsdefinerte oppsett og sikrer at de rette personene blir varslet i riktig rekkefølge. Posisjonering av hvor alarmene sendes fra gjøres vha.RTLS, basestasjoner og Ascoms posisjonssendere. Posisjon og andre viktige data kan også grafisk vises på PC-skjermer med Alarm Management-klienten.

  Løsningsprodukter

  • Ingen resultater funnet. Vennligst skriv om søket.

  warning-icon
  There is no item to show, or the component is misconfigured!

Andre løsninger

Tilgjengelighet, konfigurasjon og tekniske spesifikasjoner for Ascoms produkter, tjenester og løsninger kan variere fra land til land. Vennligst kontakt din lokale representant for mer informasjon.