Medfølelse. Kommunikasjon. Tillit.
Medfølelse. Kommunikasjon. Tillit.

Psykiatriske institusjoner - sikkerhet med verdighet

Mobilkommunikasjon og personalarmløsninger er en velprøvd, effektiv og praktisk måte å øke sikkerheten til de ansatte på, samtidig som det gir medarbeiderne nødvendig mobilitet. Det muliggjør også diskret sporing og overvåking av personer og utstyr. Med Ascoms løsninger integrert med så å si alle eksisterende plattformer og tredjeparts systemer, får omsorgsyteren mer ut av eksisterende ressurser. Ascoms løsninger for psykiatriske institusjoner gir smartere omsorg.

Løsninger

  • Ascom tekniske alarmer for psykiatriske institusjoner >

    Ascom tekniske alarmer for psykiatriske institusjoner >

    Psykisk helsevern innebærer ofte dyrt spesialutstyr. Å opprettholde den fysiske integriteten til en psykiatrisk enhet, er også viktig for personalet, pasientene og den offentlige sikkerheten. Derfor tilbyr Ascom et komplett utvalg av tekniske alarmer, systemer som kobler sammen prosesser, utstyr, bygninger og mennesker. Feil og avvik utløser automatiske alarmer som går direkte til tilordnede teknikere. Uhåndterte varsler eskaleres til utvalgte kolleger.
  • Ascoms personalarmsystem for psykiatriske institusjoner >

    Ascoms personalarmsystem for psykiatriske institusjoner >

    Omsorg for psykisk syke, spesielt i akutte tilfeller, er en stressende og krevende jobb. Det krever dedikerte medarbeidere med spesialkompetanse. Det krever også spesialiserte alarm- og kommunikasjonssystemer for de ansatte. Løsninger som er utprøvd, testet og brukt i institusjoner over hele verden.