Trygghet og omsorgskvalitet med bruk av sensorer
Trygghet og omsorgskvalitet med bruk av sensorer

Digitalt tilsyn

Tilpasset sensorikkløsning

Ascom har i en årrekke basert sine løsninger på en tanke om å skape trygghet og omsorgskvalitet gjennom bruk av sensorer for digitalt tilsyn. Pleierne får status på beboere uten å måtte være fysisk tilstede, men mottar såkalte passive varsler fra f.eks. bevelgelsessensorer.

Direktoratet for e-helses rapport «Andre gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger» fra januar 2017, slås det fast at digitalt tilsyn er teknologiske løsninger som bidrar til trygghet, omsorgskvalitet og gevinster.

Antall fall reduseres

I «Andre gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger» heter det: Fallforebygging har potensielt store gevinster for beboer, kommunen og sykehus, da fall kan medføre alvorlige konsekvenser for den som faller, og store kostnader for kommunen.

Bærum kommune har regnet på sannsynlig unngåtte fall med skade, og funnet at antallet er redusert på to steder hvor pasientvarsling fra Ascom er implementert (2016). 

Dette er funnet ut ifra registrering av fall en periode før og en periode etter at det nye pasientvarslingssystemet med integrasjon til sensorer for digitalt tilsyn ble innført. 

Økonomiske besparelser

Bærum kommune ser også at løsningen fra Ascom gir økonomiske besparelser. De forventer å spare ett årsverk på alle sykehjem og omsorgsboliger der løsningen fra Ascom tas i bruk. Og anbefalingene fra Direktoratet for e-helse er klare:

«Kommunene anbefales å se på mulighetene for å innføre digitalt tilsyn som en del av sitt tjenestetilbud både i hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg. Digitalt tilsyn, eller passiv varslingsteknologi, innebærer en eller flere sensorer som utløser varsler til tjenesten ved for eksempel bevegelse, passering, fravær fra seng, fall og lignende.» (Andre gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger 1/2017).

 

ascom-image-

Oversikt

Løsningsprodukter

Dokumenter

Oversikt

Løsningsprodukter

Dokumenter

 • Tilpasset den enkelte beboer

  Beboere har ulike behov for passiv varsling. Der kan være vandretendens om natten hvor det da er viktig å oppdage at beboeren går ut av døren på rommet, eller falltendens der pleieren skal varsles når beboeren går ut av sengen. Det finnes en rekke sensorer som bidrar til et godt digitalt tilsyn. Pleie-personell kan tilpasse type sensorer avhengig av behov til den enkelte beboer. Sensorene kan kobles til pasientvarslingssystemet. Varsler og alarmer fra sensorene vil dermed gå til pleiernes håndsett. 

  Hvis løsningen gir beskjed om en uønsket eller potensielt farlig situasjon, er det mulig å sette opp to-veis tale i løsningen for raskt å kunne avklare situasjonen og iverksette gode tiltak. 

  Ved bruk av et administrasjonssystem for håndtering av sensorer, kan det etableres et utvalg av brukerprofiler som kan tildeles de enkelte beboerne. Et beboerrom kan ha tilknyttet opptil 4 sensorer som kan styres av personalet. Endringer kan enkelt gjøres f.eks. når det gjelder sensor på/av og timeroppsett.

  ascom-image-
 • Løsningsarkitektur

  ascom-image-
  Arkitekturbeskrivelse

  Hver løsning innebærer vanligvis en kombinasjon av infrastrukturen for pasientvarsling, Ascom Unite mellomvare for meldingshåndtering, og mobile enheter. Hvert element er integrert i en løsning som gir smidig samarbeid og kommunikasjon mellom pleiere og team.

  Produkter i løsningen.

  • Ingen resultater funnet. Vennligst skriv om søket.

  warning-icon
  There is no item to show, or the component is misconfigured!
 • Bærum case
  PDF

  Velferdsteknologi i Bærum kommune

  Velferdsteknologisk løsning gir millionbesparelse
  ascom-reference-case-wesley-mission-brisbane-low-res.pdf-10012191
  PDF

  Hjem, kjære (trådløst integrerte, trygge og effektive) hjem

  Hvorfor Wesley Mission Brisbane, en stor veldedighetsorganisasjon i den australske delstaten Queensland, har valgt Ascoms pasientvarslingssystem til seks av deres omsorgsenheter.
  Ascom_Reference_Case-10012247
  PDF

  Moderne kommunikasjon på historisk omsorgssenter

  Änggårdsbackens blanding av historie, moderne teknologi og innovative arbeidsprosesser, skaper et unikt hjem med en hyggelig og trygg atmosfære.