Teknologien for produksjonslinjen..
Teknologien for produksjonslinjen..

Ascoms løsninger for tekniske alarmer i industrien 

En heisdør setter seg fast. En rulletrapp stopper. En utsugsvifte slutter å virke. Det høres ikke så dramatisk ut, men hvis det ikke håndteres kan slike småsaker utvikle seg til store problemer. Derfor er det helt avgjørende å ha smarte alarmsystemer, både for tekniske- og bygningsmessige alarmer, slik at alarmene havner hos de rette personene.

Virksomhetskritisk informasjon - raskt og direkte til de som best kan håndtere den. Det er essensen i Ascoms løsning for at utstyret skal ha høy grad av oppetid. Mobile medarbeidere har alltid tilgang til nøkkelinformasjon og er alltid oppdatert med seneste status fra produksjonsprosessen, leveringer, utstyrsytelse, sikkerhetsindikatorer, kollegers plassering osv. Ascom løsninger: Gjør mer med de ressursene du allerede har.

 

ascom-image-

Oversikt

Produkter

Dokumenter

Oversikt

Produkter

Dokumenter

 • Maksimer utstyrets oppetid

  I industrien betyr tid virkelig penger. En oversett alarm kan føre til store utstyrsskader. Treg eller upassende håndtering av et teknisk problem kan true hele produksjonen. Produktkvaliteten og personalets sikkerhet kan settes på spill hvis varslene eller alarmene ikke håndteres rett. Derfor er det mange produksjonsbedrifter som bruker Ascoms trådløse alarm- og kommunikasjonsløsning. Ved å integrere tale, tekst, alarmer og telemetriske enheter i én sømløs kommunikasjonsløsning, kan vi bidra til å sikre en smidig, problemfri drift. Og med så mye som mulig integrert i eksisterende infrastruktur og systemer.  Faktaoversikt

  • Målrettet distribusjon av kritiske data (varsler, alarmer, tekstmeldinger, samtaler) til tilordnede personer, kan minimalisere ikke-planlagt utstyrsnedetid.
  • En integrert trådløs kommunikasjonsløsning kan bidra til å redusere lengden av planlagte vedlikeholdsstopp. Arbeidsteamene kan ha bedre styring på de mange ulike arbeidsoppgavene som ofte må utføres på kort tid.
  • En Ascom-løsning er både forover- og bakoverkompatibel. Den utnytter virksomhetens eksisterende infrastruktur og systemer, og er klargjort for fremtiden.
  • Høy grad av mobil kommunikasjon på anlegget, gir arbeidsstokken høy grad av fleksibilitet. De kan gå fra oppgave til oppgave mens de holder kontakten med kolleger, og de har tilgang til driftskritisk informasjon.
 • Løsningsarkitektur

  ascom-image-

  Beskrivelse av arkitekturen

  Ascoms løsninger for industrien omfatter vanligvis infrastruktur, mobiltelefoner og programvare.

  Våre løsninger er åpne og skalerbare. De fungere sammen med så å si alle eksisterende systemer, og kan endres over tid for å møte nye behov. Vi justerer og utvider faktisk jevnlig løsninger som vi installerte for over 20 år siden.


  Produkter

  Produktene nedenfor er bare en del av Ascoms totale tilbud. For å se den komplette produktporteføljen, klikk på "Produkter" i hovedmenyen. Ta kontakt med ditt nærmeste Ascom kontor eller Ascom representant for å høre mer om spesifikke Ascom løsninger, produkter og tjenester. 

  • Ingen resultater funnet. Vennligst skriv om søket.

  warning-icon
  There is no item to show, or the component is misconfigured!