Mer tid för patienterna

Universitetssjukhuset Nord-Norge i Tromsö har ungefär 4 500 anställda som arbetar med att rädda liv och vårda sina patienter. Med innovativ sjukvårdsteknologi från Ascom har sjukvårdspersonalens arbetsdag blivit effektivare, vilket ger utrymme för att förbättra uppföljningen av varje patient

– Det viktigaste för mig i min vardag är att ge mina patienter den hjälp de behöver. När jag är klar på jobbet vill jag ha en känsla av att patienterna har haft en bra dag och att de har fått den uppföljning de förtjänar, säger Evelinn Elvagjeng.

Evelinn är sjuksköterska på Gynekologisk/Urologisk/Endokrin/Plastikkirurgisk avdelning på Universitetssjukhuset Nord-Norge. Avdelningen, med sina 28 sängar, har varit en del av ett pilotprojekt med syfte att prova ut Ascoms innovativa hälsoteknologi sedan augusti 2018. Resultatet har uteslutande varit positivt.

– Innan vi fick systemet från Ascom hade vi upp till 400 larm per dygn, och alla sjuksköterskor på avdelningen meddelades varje gång det gick ett larm. Det skapade en enorm press och emellanåt en krävande arbetsmiljö. Nu får vi först och främst larm relaterade till vårt ansvarsområde. Och om en sjuksköterska mot förmodan inte har tid eller möjlighet att följa upp det går larmet vidare till nästa i teamet, förklarar Elvagjeng, och som betonar att det gör sjuksköterskorna mer medvetna om larmen de får. . 

Mer tid för omvårdnad

Förutom att förbättra arbetsmiljön har systemet effektiviserat de anställdas arbetsuppgifter vid sängen. Varje sjuksköterska får viktiga meddelanden direkt till sin mobila enhet, utan att informationen behöver gå igenom flera avsnitt. Det frigör mer tid för individuell uppföljning av patienter.

– Jag anser att vi har minskat responstiden betydligt under den period vi har använt systemet. Allt fungerar som det ska och det har blivit mycket färre avbrott i arbetet. Detta gynnar både patienter och anställda, säger Elvagjeng.

System som underlättar service

Hege Bekkelund Moe är kontorsarbetande på avdelningen. Hon har lång erfarenhet inom sjukvårdssektorn. En av de primära uppgifterna för Moe är att besvara patientförfrågningar.  Med introduktionen av Ascom-systemet har hon upplevt en radikal förändring i sitt arbetsliv.

– Tidigare ringde telefonen hela tiden. När jag fick en patientförfrågan måste samtalet omdirigeras till gruppchefen för den berörda avdelningen som i sin tur fick överlämna till den ansvariga sjuksköterskan för den berörda patienten. Det var en väldigt invecklad kommunikation, och tröttande för de involverade, erinrar sig Moe.

Med det nya systemet har hon full översikt över vem som har tagit hand om de olika sängarna och koppla förfrågningar direkt till sjuksköterskorna.

– Det är otroligt mycket mer effektivt. I en så upptagen avdelning som denna är vi beroende av att allt går på räls. Vissa dagar kan vi ha upp till 50 patienter på avdelningen och utan ett väl fungerande system blir det kaos, säger Moe.

Gör vardagen enklare

Tidigare har den serviceinriktade kvinnan tittat och ofta tillbringat  otaliga timmar både under och efter arbetstiden för att nysta upp lösa trådar. Med det nya systemet kan hon lämna arbetet med en god känsla, och veta att hon harr underlättat vardagen  för patienter och personal.

- Jag är en serviceperson från topp till tå. Jag måste ha ett jobb där jag kan göra en positiv skillnad för andra människorJust det har blivit lättare nu, strålar hon.

Väsentliga larmsystem

På Universitetssjukhuset Nord-Norge finns det nästan ett larm för allt. I kritiska fall utgör larmen skillnad mellan liv och död. Systemen måste vara felfria på Nord-Norges största sjukhus.

– Det handlar om mänskligt liv. Vi har inte råd med systemfel, säger Gisle Løkken Hansen.

Hansen är senioringenjör vid UNN har det operativa ansvaret för alla larmsystem på sjukhuset. Han berömmer Ascom för hälsotekniken som är med på att spara människors liv.

– Produkterna är stabila och de fungerar som det är tänkt. Drifttiden är närmare 100 procent. Dessutom har Ascom ett stort team som tar emot supportförfrågningar oavsett tid på dygnet - alla dagar året om. Det stöd vi får är ovärderligt. Det ger trygghet, och så måste det vara när det handlar om något så dyrbart som människoliv, säger han.

Hansen har varit ansvarig för införandet av Ascom-systemet på Gynekologisk/Urologisk/Endokrin/Plastikkirurgisk avdelning.

– Användarna är fantastiskt nöjda med systemet. Det blir lugnare på avdelningarna, färre störningar och mer tid att koncentrera sig på sina egentliga arbetsuppgifter. Mitt jobb är ju att införa ny teknik på sjukhuset och samtidigt att tillhandahålla de tekniska lösningar som krävs för att de anställda ska kunna utföra sitt arbete. Detta har vi lyckats med här, ler Hansen.

av Hallvar Agersborg, nordlys.no.