Trovärdighet är allt inom IKT. Därför har vi spenderat 150 år på att bygga upp det.

Ascoms övergripande mål har alltid varit att sammanföra människor. Företagets allra tidigaste historia går faktiskt tillbaka till 1862, när Gustav Adolf Hasler tog över det schweiziska federala telefgrafbolaget i samband med att det privatiserades. Bolaget hade etablerats tio år innan dess för att länka samman städerna i Schweiz. Det företag som upprättades var Hasler & Escher (senare Hasler AG) som specialiserade sig på telegrafi, telefoni, radio och mätinstrument.. Företaget skapade sig ett gott internationellt renommé. Bland annat arbetade Lars Magnus Ericsson för Hasler & Escher i sin ungdom.

Hasler blev en viktig leverantör till det schweiziska post- och telebolaget och schweiziska armén av telefoner, radioapparater, växlar och mätinstrument. Hasler var en pionjär inom elektroteknik och hade runt 6 000 anställda på 1960-talet. 

Företaget blomstrade och förvärvade 1980 svenska Tateco. Det hade grundats 1955 som Telekontroll, och Tateco hade blivit känt för sina teleCONTAL-system för driftsövervakning och sina teleCOURIER-system för personsökning.

1987 gick Hasler samman med de schweiziska telekomföretagen Autophon och Zellweger och bildade Ascom. Det nya företaget var aktivt inom allt från hörapparater till betalning och kontroll av biljetter, och 80 procent av intäkterna kom från den schweiziska marknaden.

Fokus på hälso- och sjukvård

På 1990-talet flyttade Ascom sitt fokus till trådlös verksamhetskritisk kommunikation. En viktig milstolpe var förvärvet av Ericsson Paging Systems 1996. Förvärvet innebar att det stora nederländska företaget NIRA, med verksamhet inom kommunikationslösningar för hälso- och sjukvården, införlivades med Ascom. Ascom kunde nu bli en global partner i egentlig bemärkelse och kunde erbjuda DECT-baserade kommunikationslösningar till kunder över hela världen.

2011 förvärvade Ascom Miratel, marknadsledande i Finland på patientkallelsesystem. Förvärvet stärkte positionen för Ascom Wireless Solutions på marknaden för kommunikationslösningar för hälso- och sjukvården. Ett år senare förvärvade Ascom GE:s nordamerikanska verksamhet inom patientkallelsesystem. Tyngdpunkten på hälso- och sjukvården blev ännu tydligare 2015 med lanseringen av Ascom Myco, en specialbyggd smartphone för sjuksköterskor och annan vårdpersonal.

Ett viktigt strategiskt utvecklingssteg togs i januari 2015, med tillkännagivandet att Ascom Group hade som målsättning att bli ett ledande IKT-företag med starkt fokus på hälso- och sjukvård. I december 2015 meddelade Ascom att man hade förvärvat United Medical Software (UMS), ett företag specialiserat på programvara för medicintekniska produkter och integrationslösningar för digitala journaler och livskritisk vård. 2016 tog styrelsen portföljbeslutet att omvandla Ascom från divisioner till en integrerad organisation med strategiskt affärsfokus på IKT för hälso- och sjukvården och mobila arbetsflödeslösningar.

1862

 • De första stegen ...

  Gustav Adolf Hasler tar över det schweiziska federala telegrafboalget och bildar Hasler & Escher, som senare blir Hasler AG.

1922

 • Autophon etableras

  Autophon, som senare ska bli en del av Ascom, grundas i Solothurn i Schweiz. Autophon utvecklas till en ledande leverantör av telefoner och privata telefonväxlar.

1957

 • Tateco grundas

  Sven Eriksson blir ägare till Telekontroll. Företaget flyttar till Göteborg 1962. 1977 byter företaget namn till Tateco och 1980 förvärvas det av Hasler AG. 

1987

 • Ascom föds

  De tre schweiziska företagen Hasler, Autophon och Zellweger går samman till Ascom.  Ascom blir ett av Europas största telekommunikationsföretag. På grund av privatiseringen och globaliseringen av telekommarknaden tvingas Ascom renodla sin verksamhet. Efter 2003 sätter Ascom fokus huvudsakligen på trådlösa lösningar och säkerhetslösningar. Efter förvärvet av TEMS 2009 inrättar Ascom en tredje division: Nätverkstestning.

1996

 • Ericsson Paging Systems och Nira

  Ascom förvärvar Ericsson Paging System. Som en del av övertagandet blir Ascom ägare till NIRA, ett nederländskt företag inom hälso- och sjukvårdskommunikation.

2000

 • Ascom i Nordamerika

  Ascom tar plats på den enorma men starkt konkurrensutsatta nordamerikanska marknaden genom att förvärva Ericssons verksamhet för trådlös telefoni.

2011/2012

 • Förstärkning av verksamheten inom patientkallelsesystem

  Ascom förvärvar 2011 den finska specialisten på patientkallelsesystem Miratel och 2012 GE:s verksamhet i Nordamerika inom samma område.

2015

 • Ascom Myco lanseras

  Ascom lanserar Ascom Myco smartphone, en Android-enhet som är specialbyggd för användare inom hälso- och sjukvården. 

2015

 • Ascom 2020 strategi

  Ascom Group tillkännager sin Ascom 2020-strategi, som lägger fast planerna för att företaget ska bli en global IKT-aktör med fokus på hälso- och sjukvården. 

2015

 • Ascoms fokus på hälso- och sjukvården stärks ytterligare genom förvärvet av italienska UMS 

  Läs mer om UMS och Ascom Digistat-erbjudandet

2016

 • Fokus på IKT för hälso- och sjukvården och på mobila arbetsflödeslösningar

  Styrelsen tog portföljbeslutet att omvandla Ascom från divisioner till en integrerad organisation med strategiskt affärsfokus på IKT för hälso- och sjukvården och mobila arbetsflödeslösningar.