Oplanerade händelser är sjukhusens akilleshäl

Det finns många skäl till att det är svårt att optimera ytterligare inom sjukhusvården, inte minst de många oplanerade händelserna. Med avancerade verktyg för beslutsstöd till hands får den kliniska personalen helt nya möjligheter att få kontroll över oplanerade aktiviteter.

Kliniska smartphones

Det ligger nära till hands att välja de enklare konsumentmodellerna av smartphones när de traditionella handenheterna ska ersättas. Många känner till dem utanför jobbet, de är billiga och det finns mängder avappar till dem. Så varför överväga specialdesignade alternativ?

Morgondagens vårdavdelning

På morgondagens vårdavdelning ingår personal, patienter och system i ett smidigt flöde. Patienten är i fokus, väntetider och onödiga steg är reducerade till ett minimum och alla har fullständig överblick hela tiden. Önskedröm eller verklighet? Snart är det verklighet.

8 steg till den optimala positioneringslösningen

Effektiv lokalisering av människor och utrustning har många fördelar. Arbetsflöden blir smidigare och tryggheten större när du inte behöver använda tiden med att leta. Men vad är den optimala lösningen?


Omfattende dataindsamling

Med en ny lösning går det att samla in patientdata från patienter med särskilt behov av övervakning som är kopplade till medicintekniska produkter från olika tillverkare. En enkel knapptryckning ger sjukvårdspersonalen tillgång till nära realtidsdata när och var som helst där behovet finns.  

Patienten är en unik systemdörröppnare

Sjukhusets många system bågnar av patientuppgifter. Varför inte göra dem tillgängliga där de behövs, så att arbetsflödet på sjukhusavdelningarna kan löpa smidigare och mer effektivt? Nyckeln till systemet finns edan: det är patientens ID.
 

Är appar en ny utmaning för sjukvården?

Smartphones snabba intåg på sjukhusen öppnar en värld av nya möjligheter med appar som stödjer det kliniska arbetet. Att ha patientinformationen direkt i handen i vårdsituationen ger möjligheter till både bättre effektivitet och mer patienttid. Men det kräver styrning ...

Enkelrum en utmaning för sjukvården?

I många år har det legat minst två eller fler patienter i varje patientrum. Så är det inte längre. Alla nya sjukhusbyggnader planeras med enkelrum. Det finns många fördelar med att patienten får ett eget rum, men det finns även en baksida: patienten blir isolerad.

Lokaliseringsteknik
 

Det är en balansakt att skapa en optimal positioneringslösning. Det finns fördelar med att kunna lokalisera utrustning, patienter och kollegor, men hur finmaskig ska positioneringen vara? Och ska den vara likadanför allt och alla? Risken finns att det kan bli för mycket. 

ascom-image-

Larmtyranni hotar patientsäkerheten

Omfattningen av falskt positiva larm på sjukhusen har blivit så stort att det utgör en påtaglig risk. Konstanta larmsignaler tillsammans med pipen från medicinsk utrustning och patientmonitorer gör vårdpersonalen döv för de viktiga larmen vilket hotar patientsäkerheten.