ascom-image-

Fredrik Landberg - ny försäljningschef för Sverige

Ascom är glada att välkomna Fredrik Landberg som vår nya försäljningschef för Sverige. Efter att ha arbetat på olika positioner inom försäljning och produktutveckling hos Ericsson i över 20 år har Frederik en djup förståelse för avancerade system och försäljning av lösningar. 

 

Oplanerade händelser är sjukhusens akilleshäl

Det finns många skäl till att det är svårt att optimera ytterligare inom sjukhusvården, inte minst de många oplanerade händelserna. Med avancerade verktyg för beslutsstöd till hands får den kliniska personalen helt nya möjligheter att få kontroll över oplanerade aktiviteter.

8 steg till den optimala positionerings-lösningen

Effektiv lokalisering av människor och utrustning har många fördelar. Arbetsflöden blir smidigare och tryggheten större när du inte behöver använda tiden med att leta. Men vad är den optimala lösningen?
 

Kliniska smartphones

Det ligger nära till hands att välja de enklare konsumentmodellerna av smartphones när de traditionella handenheterna ska ersättas. Många känner till dem utanför jobbet, de är billiga och det finns mängder avappar till dem. Så varför överväga specialdesignade alternativ?

ascom-image-

Ascom förberedd för skärpning av medicin-teknisk utrustning

I maj 2020 träder EU: s nya MDR för medicinsk utrustning i kraft. Syftet med förordningen är att göra det internationella regelverket stabilt, öppet och hållbart och att förbättra den kliniska säkerheten.

 

 

ascom-image-

Larmtyranni hotar patientsäkerheten

Omfattningen av falskt positiva larm på sjukhusen har blivit så stort att det utgör en påtaglig risk. Konstanta larmsignaler tillsammans med pipen från medicinsk utrustning och patientmonitorer gör vårdpersonalen döv för de viktiga larmen vilket hotar patientsäkerheten.

Lokaliseringsteknik
 

Det är en balansakt att skapa en optimal positioneringslösning. Det finns fördelar med att kunna lokalisera utrustning, patienter och kollegor, men hur finmaskig ska positioneringen vara? Och ska den vara likadanför allt och alla? Risken finns att det kan bli för mycket. 

Är appar en ny utmaning för sjuk-vården?

Smartphones snabba intåg på sjukhusen öppnar en värld av nya möjligheter med appar som stödjer det kliniska arbetet. Att ha patientinformationen direkt i handen i vårdsituationen ger möjligheter till både bättre effektivitet och mer patienttid.
 

Intervju: Sjukvården använder tekniska lösningar i allt högre grad

Man behöver inte alltid köpa det allra senaste, men att inte följa med i utvecklingen kan medföra ökad ojämlikhet inom vården, säger Markus Mäkelä, Executive in Residence på Aalto-universitetet.

 

ascom-image-

Enkelrum en utmaning för sjukvården

I många år har det legat minst två eller fler patienter i varje patientrum. Så är det inte längre. Alla nya sjukhusbyggnader planeras med enkelrum. Det finns många fördelar med att patienten får ett eget rum, men det finns även en baksida: patienten blir isolerad.
 

Omfattande data-insamling

Med en ny lösning går det att samla in patientdata från patienter med särskilt behov av övervakning som är kopplade till medicintekniska produkter från olika tillverkare. En enkel knapptryckning ger sjukvårdspersonalen tillgång till nära realtidsdata när och var som helst där behovet finns. 
 

Morgondagens vårdavdelning

På morgondagens vårdavdelning ingår personal, patienter och system i ett smidigt flöde. Patienten är i fokus, väntetider och onödiga steg är reducerade till ett minimum och alla har fullständig överblick hela tiden. Önskedröm eller verklighet? Snart är det verklighet.

ascom-image-

Skapa en effektiv larmkedja med automatiserade processer

Larmhanteringen på sjukhus är en komplex uppgift. Den involverar ofta flera personer som arbetar under stor tidspress, och därför finns det alltid risk för att fel uppstår. Ett larmsystem baserat på automatiserade processer och instruktioner ökar avsevärt chansen för en korrekt och effektiv insats.

ascom-image-

Brobyggare

Patrick  är en av våra starkaste kliniska konsulter. Han har arbetat både som intensivsjuksköterska och deltagit i stora integrationsprojekt inom medicinsk industri.
Möt Patrick, som brinner för att vara klinikernas röst i den tekniska miljön.


 

ascom-image-

Patienten är en unik systemdörröppnare

Sjukhusets många system bågnar av patientuppgifter. Varför inte göra dem tillgängliga där de behövs, så att arbetsflödet på sjukhusavdelningarna kan löpa smidigare och mer effektivt? Nyckeln till systemet finns edan: det är patientens ID.