Ascom och Covid-19

Vi är engagerade i att stödja våra kunder i denna utmanande situation. Ascom har beredskapsplaner och vi vill informera våra kunder så bra som möjligt. Vi följer noggrant situationen med Covid-19 på lokal och global nivå. Vi säkerställer vår leveranskedja genom nära samarbete och daglig granskning mellan Ascom och våra leverantörer.

För närvarande ser vi ingen påverkan på förväntade kundleveranser och räknar med att kunna hantera situationen i framtiden.

Vi följer de fakta och råd som anges av Folkhälsomyndigheten och följer deras regler för infektionsbekämpning. I framtiden kommer vi att ha de flesta möten över Skype och telefon. Vi har också vidtagit beredskapsåtgärder om några av våra kontor påverkas. Vi är inställda på extern åtkomst via VPN för alla anställda och har möjlighet till extern felsökning av kundinstallationer vid behov.

Vår huvudfokus är att stödja våra kunder i en utmanande situation och våra medarbetares säkerhet..


ascom-image-

                          

                                        

                                        

Har du frågor? Då vill vi höra från dig.

Vi är tillgängliga via telefon 031-559 490 från  08.00 - 16.00 varje vardag. Vill du skicka ett e-postmeddelande till oss? Du kan göra det på swedensupport@ascom.com.


ascom-image-

Rengöring och desinfektion

Patientkallese

Under dessa tider är desinfektion och god hygien viktigt. Vi vill därför informera dig om att alla våra produkter kan spritas och desinficeras.

Ascoms patientkallesessystem, Telligence och teleCARE IP, är byggda för utmanande hälso- och vårdmiljöer. Enheterna har testats med olika rengörings- och desinfektionsprodukter. Ladda ner vår användarguide för mer information och en lista med lösningar som inte skadar dina enheter när du följer ditt rengöringsprogram.  

                                


ascom-image-

Rengöring och desinfektion

Mobil enhet och smartphone

Om du vill ha specifik information om spritning, desinfektion, typ av flytande desinfektionsmedel eller rengöringsdukar för dina produkter, se det medföljande produktdatabladet före köp, kontakta oss direkt via telefon eller mail alternativt ladda ner vårt testdokument för rengöring och desinfektion av våra telefoner och smartphones.