Nytt akutcenter höjer ribban för patientsäkerhet

december 6, 2018
Som första sjukhus i Danmark får Regionshospitalet Viborg den nya lösningen för patientkallelse från Ascom med tvåvägskommunikation och överfallslarm med IR-positionering. Lösningen som installeras på det nya akutcentret ökar säkerheten för såväl patienter som personal. Lösningen har planerats och valts ut i samarbete med den kliniska personalen.

 

Det är inte bara den fysiska inramningen som är något utöver det vanliga vid det nya akutcentret på Regionshospitalet Viborg. Även på den teknologiska fronten tänker man i nya banor. Till sin personal har akutcentret valt en ny banbrytande lösning för patientkallelse med tvåvägskommunikation och överfallslarm åtföljt av infraröd positionering (IR) till personalen.

Det är Ascom som står bakom lösningen. Ascom Telligence är den enda aktör på marknaden som samlar alla kommunikations- och säkerhetsfunktioner i en integrerad lösning. Sjukhusets kliniska personal har deltagit i valet av system som ska vara klart att ta i drift när akutcentret öppnar i mitten av 2019.

Akutcentret rymmer flera nya avdelningar sam tre vårdavdelningar med enkelrum. Just här är behovet av tvåvägskommunikation mellan patienter och personal extra stort eftersom patienterna ligger ensamma och personalen ska täcka ett större geografiskt område. I den helt integrerade samtalslösningen öppnas en linje när patienten aktiverar en kallelse på sin handenhet. Kallelsen skickas direkt till den ansvarige sjuksköterskans handenhet och en lysande knapp bekräftar för patienten att kallelsen har tagits emot. Sjuksköterskan kan därefter göra en kallelse för att ringa tillbaka till patienten, både för att lugna denna och för att få exakt information om vad den behöver.

 

ascom-image-Ascom Telligence - Fremtidens patientkald

– Den nya lösningen för patientkallelse är ett väldigt konkret exempel på att vi har fokus på både patientsäkerhet, effektivitet och dialog i byggprocessen. Och att vi försöker hitta de teknologiska lösningar som kan underlätta vardagen för våra medarbetare, säger Anders Strandgaard Olsen, teknisk projektledare på det nya akutcentret i Viborg, och berättar att tilldelningen av patientkallelse kan ske via sjukhusets befintliga kliniska logistiska system. På så sätt undviker man dubbla inmatningar och risken för fel.

Med Ascom Telligence får det nya akutcentret även möjlighet att reagera ännu snabbare och mer exakt på hjärtstilleståndslarm och överfallslarm. Alla överfallslarm är integrerade med lösningens inbyggda IR-positionering och åtföljs sålunda av en exakt positionsangivelse så att hjälpen snabbt kan nå fram till rätt plats. Både patientsäkerheten och personalens säkerhet får ett markant lyft med denna funktion.

En annan unik aspekt är att personalen kan använda samtliga lösningens funktioner från en och samma handenhet. På det nya akutcentret har man valt ett system med tvåvägskommunikation till patientrummen, larm med dragsnöre på gemensamma ytor och kliniker samt patientarmband med anropsfunktion som kan användas vid eventuell överbeläggning. Dessa målinriktade val har fattats för att skapa maximal trygghet och säkerhet kring patienterna i alla typer av situationer.

– Det råder stort intresse för lösningar som passar in i sjukhusens mobilitetsstrategi. Det är lösningar som är integrerade, användarvänliga och som stöder de nya arbetsprocesser som oundvikligen uppstår när man exempelvis inreder med enkelrum. Ascom Telligence är designat för dessa nya krav och för miljöer där patienten och den nära patientkontakten står i centrum för avdelningarna. Vi ser fram mot att ta lösningen i drift på det nya akutcentret i Viborg, något som många inom denna sektor ser på med stort intresse, säger Henrik Billeschou, Client Executive på Ascom. 

 

För ytterligare information kontakta; Henrik Billeschou, Client Executive på Ascom, T +4587224970, E-mail: henrik.billeschou@ascom.com.

  • We do not have any news at the moment.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!