Ascom undertecknar stort serviceavtal

mars 19, 2014
Ascom har undertecknat ett av företagets största servicekontrakt i Norden värt totalt 14,1 miljoner NOK (1,7 miljoner EUR). Avtalet har tecknats med Sykehuspartner för den regionala norska sjukvårdsmyndigheten Helse Sør-Øst, Nordens största tjänsteleverantör inom sjukhussektorn.

Sykehuspartner, ett av Norges största offentliga inköps- och driftbolag, hanterar avtal för hälften av landets sjukhus till ett värde av över 7 miljarder norska kronor (1,7 miljarder euro) årligen.

Inom ICT-området sköter Sykehuspartner driften av tjänster för 80000 användare, inklusive hela kommunikationsplattformen för 57 sjukhus i sydöstra Norge. Det är med dessa sjukhus som Ascom nu har ett heltäckande serviceavtal. När det nya regionsjukhuset Sykehus Østfold öppnas år 2015 kommer även det att omfattas av avtalet.

Ascom är en viktig leverantör till den norska sjukhussektorn. Sykehuspartners alla 57 inrättningar använder Ascoms kommunikationsplattform för att hantera all kritisk kommunikation, inklusive akutlarm, personlarm, patientanrop och telefoni. Fram till nu har 37 av sjukhusen haft individuella serviceavtal med Ascom. I och med avtalet med Sykehuspartner får alla sjukhus ett enhetligt, formaliserat serviceavtal som säkerställer service och support dygnet runt via en välkoordinerad organisation.

-Sykehuspartner tar hand om all 1-line support på plats via sin helpdesk, men med en direkt livlina till våra specialister ifall deras tekniker inte kan lösa problemet. Våra specialister är tillgängliga dygnet runt via telefon och dator, och kan även rycka ut vid behov. Med detta avtal garanteras sjukhusen snabb, professionell support dygnet runt, säger Aage Rask Andersen, VD för Ascom Nordic.

Förutom support och service innehåller avtalet även programuppgraderingar och utbildning av Sykehuspartners systemtekniker.

Centraliserad inköps- och driftsfunktion
Det heltäckande serviceavtalet har förhandlats fram under en längre tid och är av strategisk betydelse för Ascom. Även de övriga nordiska länderna förväntas slå samman sjukhusens drift och inköp i avdelningar på liknande sätt som Sykehuspartner.

-I både Danmark och Sverige börjar man centralisera inköp och drift i syfte att stärka sin kompetens och uppnå bättre avtal. Det är en stor och viktig fördel för Ascom att vi nu har ett så stort avtal som det med Sykehuspartner, och att vi har befintliga strukturer för att hantera det, säger Aage Rask Andersen.

Avtalet är också mycket värdefullt för Sykehuspartner. Man behöver inte längre hantera flera olika avtal för enskilda sjukhus utan har nu ett enhetligt avtal som är mycket enklare att administrera och mer kostnadseffektivt.

-När vi tog över driften av sjukhusen ärvde vi en mängd olika inköps- och underhållsavtal. Förutom att vissa av avtalen nu måste förnyas så fanns det även ett behov av att standardisera servicenivåerna. Efter en omfattande urvalsprocess valde vi Ascom, eftersom de erbjuder heltäckande lösningar. Vi har tecknat ett avtal med två supportnivåer på 57 olika platser. Vi är mycket nöjda med avtalet, säger Tommy Slaatsveen, Telecom Section Manager på Sykehuspartner.

För ytterligare information:
Aage Rask Andersen, VD för Ascom Nordic, T 031 55 91 55 Email: 
aage.raskandersen@ascom.se

Foto:
Aage Rask Andersen, VD, Ascom Nordic (tv)
Ole Johan Kvan, VD, Sykehuspartner

  • We do not have any news at the moment.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!