Applikationsprogram

Det krävs lösningar med hög grad av interaktivitet och snabb information för att hålla kontakten mellan patienter och vårdpersonal.

Många av vårdpersonalens arbetsuppgifter är mycket tidskänsliga. Den specialiserade teammiljön kräver lösningar med hög grad av interaktivitet som effektivt kan fördela resurserna där de behövs. Ascom Unite har ett antal stödjande applikationer för att göra det lättare att klara utmaningarna i det dagliga arbetet.

Funktioner för verksamhetskritisk kommunikation garanterar kontakten mellan patienter och personal och samordningen mellan kollegor i vårdteamen. Den uppkopplade miljön kräver funktioner för personaltilldelning, eskalering av patienthändelser, utryckning av vårdteam, kommunikation inom vårdteam och resultatrapportering. Alla dessa funktioner tillsammans ger en effektiv patientvård.

 

ascom-image-

Produkter

Relaterad information

Produkter

Relaterad information

  • No search results were found. Please, refine your search.

  warning-icon
  There is no item to show, or the component is misconfigured!

  Tillgänglighet, konfiguration och tekniska specifikationer för Ascoms produkter kan variera mellan olika länder. Närmaste Ascomrepresentant kan ge mer information.

 • Unite Messaging Suite Sales Brochure
  PDF

  Unite Messaging Suite Sales Brochure

  Tillgänglighet, konfiguration och tekniska specifikationer för Ascoms produkter kan variera mellan olika länder. Närmaste Ascomrepresentant kan ge mer information.