Digistat Smart Central

Digistat Smart Central är en instrumentpanel som samlar in data från medicinsteknisk utrustning ansluten till patienten (t.ex. infusionspumpar, patientmonitor, ventilator, dialysmaskin) och visar den med ett intuitivt användargränssnitt. Digistat Smart Central ger en statusöverblick över alla vårdplatser, med fokus på eventuella larm och/eller notifieringar från de anslutna enheterna, så att användaren får en snabb uppfattning om situationen på avdelningen. Lösningen stödjer optimering av arbetsflöden kring hanteringen av medicinska larm.
.

 

 

ascom-image-

Viktiga funktioner

 • Digistat Smart Central kan installeras på flera arbetsstationer, på väggmonterade skärmar i korridorerna  och på centrala sjuksköterskestationer för att ge en allmän översikt   över  alla enheter, med uppdatering i nära-realtid,
 • Ger översikt över flera sängar på en enda skärm.
 • Hjälper sjuksköterskorna förbättra sitt arbetsflöde för larmhantering.
 • Systemet bidrar till att förhindra vissa typer av larm,  vilket minskar ”ljudstressen” för patienter  och personal.
 • Spårar larm, ändringar av inställningar och annan information från medicinsk utrustning för att ge sjuksköterskor och läkare en fullständig överblick av enheten.

Sjuksköterskorna kan använda Digistat Smart Central för att visa status för enheterna, verifiera att de är anslutna och skicka data till den elektroniska patientjournalen så att det interna arbetsflödet kan förbättras. Digistat Smart Central kan hämta data från över 200 medicintekniska produkter och uppdaterar sin bildskärm med några sekunders intervall  för att ge snabb information om enhetsstatus. Varje arbetsstation, pc eller skärm med Digistat Smart Central kan anpassas för att visa endast de patienter som är relevanta för området eller avdelningen. Personalen kan snabbt konfigurera om skärmen efter varje skift och vid tilldelning av nya uppgifter.

Digistat Smart Central har ett intuitivt användargränssnitt som inte kräver tangentbord eller mus. Därför är det idealiskt för att montera i korridorer och även på svåråtkomliga ställen. En ljudsignal finns som tillval för att uppmärksamma på nya händelser på avdelningen.

Mångsidigt

Digistat Smart Central kan hämta data från över 200 medicintekniska produkter från bl.a. de nedanstående tillverkarna:

 • Philips
 • Carefusion
 • Draeger
 • GE
 • Mindray
 • B.Braun
 • Maquet

Produktdokumentation

download-thumbnail

Digistat Smart Central
Download