Ascom Unite Alarm Agent

När varje sekund räknas

Ascom Unite Alarm Agent är en programvara som ger en enhetlig strategi för hantering av kommunikation med och utsändning av RRT-team (Rapid Response Team). När ett sjukhus behöver en insats från ett RRT-team för att hantera en akutsituation finns det ingen tid att förlora - varje sekund räknas.

Räddningsinsatser på ett sjukhus är komplicerade och omfattar flera teammedlemmar som arbetar under extrem tidspress. Tyvärr finns det alltid risk för fel, i synnerhet om manuella åtgärder krävs för att samla ihop teammedlemmarna. Kortare responstider och bättre teamsamordning kräver en automatiserad strategi. Unite Alarm Agent säkerställer en enhetlig strategi som ger bättre responstider och spårning av händelser.

Se hur Unite Alarm Agent kan förbättra koordineringen av akutteam

ascom-image-

Snabb, flexibel och pålitlig hantering av responsteam

Lösnigen Alarm Agent i Ascom Unite har avancerade funktioner, bland annat automatisk distribution av larm, övervakning av respons och fördefinierade eskaleringskedjor. I akutsituationer skickar Unite Alarm Agent ut meddelande till de teammedlemmar som ska vara med.

ascom-image-

Snabb fakta

  • Intuitivt gränssnitt för central händelsehantering
  • Inbyggd snabbåtkomst till team för snabbare utsändning
  • Acceptansspårning inklusive visning av status för alla svar
  • Automatisk eskalering baserat på teammedlemmarnas svar eller att tidsgränsen går ut för meddelandet
  • Händelseloggning för framtida referens och granskning

Fördelar

  • Minskar risken för fel vid samling av teamen
  • Effektiv styrning av resurser efter behov till rätt plats på rätt tid
  • Minskar risken för oönskade händelser genom snabbare utsändning av resurserna
  • Frigör resurser som tidigare var bundna för manuella rutiner
  • Ger rapportering för granskning och resultatanalys

Produktdokumentation

Ascom Alarm Agent
PDF

Ascom Alarm Agent

Ascom Alarm Agent samlar manuella, kliniska och tekniska larm samt personlarm i ett enda system.
Larmhantering
PDF

Larmhantering

Skapa en effektiv larmkjedja
Kuopio University Hospital
PDF

Kuopio University Hospital

Ascoms lösning för larmhantering skapar en bättre vårdmiljö för nyfödda och deres föräldre på neontalavdelningen
Centralsjukhuset i Karlstad
PDF

Centralsjukhuset i Karlstad

Säkrare, tystare och effektivare sjukhus

Relaterade produkter

Tillgänglighet, konfiguration och tekniska specifikationer för Ascoms produkter kan variera mellan olika länder. Närmaste Ascomrepresentant kan ge mer information.