Ascom Alarm Management Client

Kortare responstider i akutsituationer för personalen med grafisk visning av personens position

Alarm Management Client (AMC) ger en grafisk presentation via en pc av personlarm, som kan visas antingen som vanlig text eller på en planlösning. Personalsäkerheten ökar genom att den grafiska presentationen visar vart assistanspersonal behöver skickas.

AMC är ett pc-klientprogram för Windows® med grafisk visning av personalarm, som vanligen utlöses med en knapp på en mobil enhet och som indikerar att någon i personalen är utsatt för en nödsituation. Inkommande larm kan visas på en planlösningskarta, vilket gör det möjligt att se och hantera flera larm samtidigt. Användaråtgärder kan spåras via inloggningsuppgifterna och det finns en logg som gör att historiken för larm och larmrespons går att spåra.

ascom-image-

Det är lätt att lokalisera en kollega som befinner sig i en nödsituation och behöver assistans.

AMC är en operatörspanel med grafisk larmpresentation som gör det lättare att lokalisera personal om är i behov av assistans.

 

ascom-image-

Snabb fakta

  • Inkommande personlarm kan visas både som text och grafiskt på en avdelning- eller anläggningsplan
  • AMC är ett pc-klientprogram för Windows® som ger larmpresentation och platsinformation om larm
  • Det går att visa flera personlarm samtidigt, med larmhistorik

Funktioner

  • Identifiering av person, plats och typ av larm
  • Larmets lokalisering visas på en grafisk karta eller anläggningsplan
  • Användarinloggningen ger möjlighet att spåra användare och åtgärder
  • Tillstånd kan konfigureras efter användarnas behov och behörighet
  • Alla anslutna klienter synkroniseras och visar aktuell status
  • Logg för larmhistorik