Ascom Unite Analyze

Bättre information stärker arbetsflöden och patientvård

Ascom Unite Analyze levererar de kritiska data som behövs som underlag för beslutsprocessen. Lösningen samlar viktig rapporteringsinformation som gör det möjligt att skapa KPI:er för personal och patieninteraktioner.

Ascom Unite Analyze innehåller två separata rapporteringsalternativ: fördefinierade rapporter som kan köras med möjlighet till att exportera data från aktivitetsloggar till en SQL-databas för lagring och återanvändning med ett standardbaserat rapporteringspaket. Vilket gör det möjligt att anpassa rapporterna så att de innehåller den viktigaste informationen.

ascom-image-

Rapportering ger bättre underlag för beslut och planering

Hur hanterar och optimerar man responstider på patientkallelser över flera enheter på ett sjukhus?

ascom-image-

Snabb fakta

  • Samlar in viktig rapporteringsinformation som gör det möjligt att skapa KPI:er för personal och patientinteraktioner.
  • Ger administratörer bättre underlag för personalbemanning
  • Identifierar flaskhalsar i arbetsflöden och områden för förbättring
  • Visar trender som påverkar kvaliteten på patientvården

Fördelar

  • Visar, övervakar och identifierar trender för kritiska aktiviteter för bättre hantering av patienternas behov och minskade risker
  • Ger underlag för snabbare beslut och bättre patientvård genom att reagera på viktiga data om arbetsflöden
  • Bättre förståelse av tidsperioderna med högst och lägst belastning för effektivare utnyttjande av de kliniska teamen
  • Enkel åtkomst till fördefinierade rapporter med minimalt antal steg
  • Export av information från aktivitetsloggar till en SQL-databas för framtida bruk

Produktdokumentation

OUTDATED Unite Analyze Product Sheet
PDF

OUTDATED Unite Analyze Product Sheet

OUTDATED Unite Analyze Product Sheet

Relaterade produkter

Tillgänglighet, konfiguration och tekniska specifikationer för Ascoms produkter kan variera mellan olika länder. Närmaste Ascomrepresentant kan ge mer information.