Ascom Unite Assign

Ägna mindre tid åt att fördela arbetet och mer åt att utföra det

Unite Assign stödjer ett enda användargränssnitt för personaltilldelning över flera sjukvårdssystem, till exempel patientkallelse och patientövervakning. Schemaläggningen blir effektivare och man slipper dubbelbokning av aktiviteter i flera system. 

Ascom Unite Assign är ett lättanvänt verktyg som ger möjlighet att välja olika alternativ. Minimal inlärningstid tack vare det intuitiva dra och släpp-gränssnittet. När administratörerna har kommit igång med systemet kan de fördela händelser som kräver åtgärd mellan personalen baserat på valfri kombination av patient, rum och typ av händelse. Systemet adminstrerar även hantering av larm och automatisk eskalering av larm till fördefinierade personer. 

ascom-image-

Effektivare fördelning av arbetsuppgifter till personalen

Varför ödsla tid och energi på att schemalägga vårdpersonalen i olika kliniska system när det går att sköta hela processen effektivt i ett enda program. 

ascom-image-

Snabb fakta

 • Modernt och lättanvänt grafiskt användargränssnitt
 • Personalresurser kan fördelas snabbt och enkelt till patientenheter eller avdelningar
 • Två separata schemaläggningsalternativ gör användningen ännu enklare
 • Förenklar fördelningen av arbetet över flera kliniska system
 • Gör det lättare att fastställa vårdbehoven genom att visa patientens namn, kön och ålder (EHR-integration krävs)
 •  

Fördelar

   
 • Sparar tid genom att man slipper ineffektiv manuell personaltilldelning
 • Ett enda användargränssnitt för enkel hantering av personaltilldelningen över flera system
 • Säkrar enhetlig respons genom tydligt definierade roller och eskaleringar
 • Förbättrar patientupplevelsen genom att personalen kan arbeta effektivare
 • Optimerar patientfördelningen genom visning av basinformation om patienterna plus upptagna vårdplatser (EHR-integration krävs)

Produktdokumentation

Unite Assign Product Sheet
PDF

Unite Assign Product Sheet

Unite Assign Product Sheet

Relaterade produkter

Tillgänglighet, konfiguration och tekniska specifikationer för Ascoms produkter kan variera mellan olika länder. Närmaste Ascomrepresentant kan ge mer information.