Ascom Unite Netpage

Förbättra vårdteamets kommunikation genom att skicka individuella meddelanden, gruppmeddelanden eller till alla

Netpage är en webbaserad meddelandeapplikation som är utvecklad för att skicka textmeddelanden med kvittens till enskild mottagare eller till team. Lösningen har ett enkelt och lätt användargränssnitt med möjlighet till specialanpassade alternativ för att skapa unika arbetsgrupper och förbättra kommunikationen med personalen. 

Netpage stödjer fördefinierade meddelanden, vilket gör det enkelt skicka samma meddelanden flera gånger, använda fördefinierade meddelandegrupper för arbetsteam och flera ljudsignalkoder för att ange prioritering av meddelandet. Avsändaren meddelas automatiskt när ett meddelande tagits emot och kvitterats av mottagaren.  Netpage bidrar till att överbrygga kommunikationsklyftan med individuella meddelanden eller samsändning.

ascom-image-

Förbättra kommunikation och koordinering med applikationen för personalmeddelanden.

Netpage ger användarna möjlighet att skicka textmeddelanden från en webbläsare till valfri trådlös enhet som har definierats i UNITE-systemet. Netpage tillåter ständig åtkomst till kollegor och låter dig begära kvittens och följa status för ett skickat meddelande.

ascom-image-

Snabb fakta

 • Webbläsarbaserad klient som kan användas på de flesta pc:ar med Windows.
 • Alternativ för kvittens av meddelanden som visar att meddelanden har tagits emot och att åtgärder vidtagits.
 • Möjlighet att skicka meddelanden till fördefinierade grupper
 • Individuella mottagare eller grupper av mottagare kan enkelt väljas i personaldatabasen
 • Vanliga meddelanden som skickas flera gånger kan fördefineras för att effektivisera och förenkla processen
 • Leveransstatus för meddelanden (skickat, levererat, vidarebefordrat, frånvarande och manuell kvittens)
 • Fjärradera meddelanden som skickats tidigare
 • Säker användning med lösenordsskydd

Fördelar

 • Förbättrar teamkommunikation och hantering av arbetsuppgifter
 • Hjälper teamen hålla kontakt och samordna sig bättre
 • Central administration effektiviserar kommunikationen