Ascom Unite View

Central bildskärm för patienthändelser — få överblick över vårdpersonalens respons och koll på korrekt eskalering av patienthändelser

Ascom Unite View är en programvara som ger möjlighet att använda en central bildskärm eller ”instrumentpanel” för meddelanden om patienthändelser från hela sjukhuset, avdelningen eller enheten. Instrumentpanelen för patienthändelser ger chefer och vårdpersonal översikt över patientlarmen på en central punkt. 

Ascom Unite View kan bidra till bättre patientresponstider och personaltäckning med hjälp av en instrumentpanel som visar aktiva patientanrop, samt information om larm från patientövervakning och annan medicinsk teknik. Den centrala instrumentpanelen ger viktiga sekundära larmmeddelanden, vilket underlättar responshanteringen för arbetsledare och annan personal och gör det lättare att fördela arbetsuppgifterna på personalen. 

ascom-image-

Alternativ för effektivt arbetsflöde

Möjligheten att övervaka pågående patienthändelser och responstider är viktig för att ge en bättre förståelse av vårdteams effektivitet. Ascom Unite View ger flera alternativ för arbetsflöden som ger en översikt över vårdpersonalens arbetsbörda och responstiden vid patienthändelser.

Patienthändelser visas på en central plats

ascom-image-Korridordisplay

Central visning av patientlarm, patientkallelse och övervakningshändelser, vilket gör att vårdpersonalen kan hålla uppsikt över sin patients status även när de inte befinner sig i patientens rum.

Skicka endast ut de patienthändelser som kräver åtgärd

ascom-image-

Det perfekta verktyget för ett smidigt arbetsflöde och effektiv omvårdnad genom central utsändning av meddelanden till vårdpersonalen om händelser som kräver åtgärd.

Produktdokumentation

Ascom Unite View with Dispatch
PDF

Ascom Unite View with Dispatch

Application sheet
Ascom Unite View
PDF

Ascom Unite View

Product sheet

Relaterade produkter

Tillgänglighet, konfiguration och tekniska specifikationer för Ascoms produkter kan variera mellan olika länder. Närmaste Ascomrepresentant kan ge mer information.