Digistat Connect

Digistat Connect samlar information om kliniska data, larm och händelser i nära realtid från medicintekniska produkter (t.ex. patientmonitorer, ventilatorer, infusionspumpar, dialysmaskiner mm). och skapar en gemensam, standardiserad, automatisk dataström av patientdata till sjukhusets informationssystem.

Digistat Connect är enhets- och leverantörsneutral och kan skalas från enskilda avdelningar till flera sjukhus.

ascom-image-

Viktiga funktioner och fördelar

Viktiga fördelar

 • Automatisk och objektiv dokumentation av patientdata
 • Tidsbesparande effektivitet för sjuksköterskorna som gör att transkriberingsfel kan undvikas
 • Detaljerad insamling av vitaltecken för kliniska journaler
 • Enhetslogg för larm och användaråtgärder
 • En enda källa till klinisk information för alla sjukhusets IT-system
 • Kan skalas från enskilda avdelningar till flera sjukhus.

Viktiga funktioner

 • Kontinuerlig insamling av kliniska data, vitaltecken och händelser (larm, inställningar, användaroperationer)
 • Integration av över 200 medicintekniska produkter
 • Export med HL7 till tredjepartssystem EHR/HIS/EMR/CDSS/PDMS
 • Lagring av data i en databas
 • Klassad som medicinsk produkt, klass I,  enligt direktivet om medicintekniska produkter 93/42/EEG & i senaste versionen.

Mångsidigt

Digistat Connect kan samla in data från över 200 medicintekniska produkter från bl.a.       de nedanstående tillverkarna:

 • Philips
 • Carefusion
 • Draeger
 • GE
 • Mindray
 • B.Braun
 • Maquet 

Produktdokumentation

Digistat Connect Product Sheet
PDF

Digistat Connect Product Sheet

Information about Digistat Connect solution