Digistat Connect

Digistat Connect samlar information om kliniska data, larm och händelser i nära realtid från medicintekniska produkter (t.ex. patientmonitorer, ventilatorer, infusionspumpar, dialysmaskiner mm). och skapar en gemensam, standardiserad, automatisk dataström av patientdata till sjukhusets informationssystem.

Digistat Connect är enhets- och leverantörsneutral och kan skalas från enskilda avdelningar till flera sjukhus.

ascom-image-

Viktiga funktioner och fördelar

Viktiga fördelar

 • Automatisk och objektiv dokumentation av patientdata
 • Tidsbesparande effektivitet för sjuksköterskorna som gör att transkriberingsfel kan undvikas
 • Detaljerad insamling av vitaltecken för kliniska journaler
 • Enhetslogg för larm och användaråtgärder
 • En enda källa till klinisk information för alla sjukhusets IT-system
 • Kan skalas från enskilda avdelningar till flera sjukhus.

Viktiga funktioner

 • Kontinuerlig insamling av kliniska data, vitaltecken och händelser (larm, inställningar, användaroperationer)
 • Integration av över 200 medicintekniska produkter
 • Export med HL7 till tredjepartssystem EHR/HIS/EMR/CDSS/PDMS
 • Lagring av data i en databas
 • Klassad som medicinsk produkt, klass I,  enligt direktivet om medicintekniska produkter 93/42/EEG & i senaste versionen.

Mångsidigt

Digistat Connect kan samla in data från över 200 medicintekniska produkter från bl.a.       de nedanstående tillverkarna:

 • Philips
 • Carefusion
 • Draeger
 • GE
 • Mindray
 • B.Braun
 • Maquet 

Produktdokumentation

Digistat Connect Product Sheet
PDF

Digistat Connect Product Sheet

Information about Digistat Connect solution

Relaterade produkter

Tillgänglighet, konfiguration och tekniska specifikationer för Ascoms produkter kan variera mellan olika länder. Närmaste Ascomrepresentant kan ge mer information.