Ascom Unite Connect för EHR

En uppkopplad miljö med patientinformation för vårdpersonal

Unite Connect för EHR kan integreras med standardbaserade elektroniska journalsystem och ger vårdgivaren underlag för snabbare beslut och effektivare patientvård genom tillgång till kritisk journalinformation. Unite Connect är kompatibelt med ledande EHR-system som stödjer standardprotokoll för hälso- och sjukvård. 

Journalinformationen kan utnyttjas mer effektivt genom att mobila vårdteam får tillgång till den. Connect för EHR ger effektivare arbetsrutiner genom ökad tillgång till journaluppgifter som behövs som underlag för kliniska beslut. Vårdpersonal och stödpersonal får dessutom meddelanden på sina mobila enheter om händelser som inskrivningar, utskrivningar och överflyttningar av patienter. 

ascom-image-

Utöka åtkomsten till EHR-information

Vårdgivare kan ibland uppleva att de saknar viktiga journaluppgifter när de behövs, enbart på grund av att EHR-systemet inte är lätt åtkomligt där de befinner sig.  Unite Connect för EHR överbryggar den klyftan genom att koppla patientinformation till applikationer som personaltilldelning och meddelanden om patientlarm.

ascom-image-

Snabba fakta

  • Levererar EHR-larmmeddelanden till vårdpersonalens mobila enheter
  • Kan visa patientinformation i personalens applikation för schemaläggning
  • Ger enkel åtkomst till demografiska data om patienterna för central visning och utsändningsapplikationer.
  • Inkluderar alternativ för patientnamn som en del av larmmeddelandet

 

Fördelar

  • Sparar tid genom att leverera direkt till mobil vårdpersonal och ger samtidigt bättre samordning av vården.
  • Snabbar på vårdpersonalens respons genom ökad tillgång till patientinformation.
  • Minimerar behovet av att söka patientinformation i flera olika system.
  • Stöd för identifiering av patienter som kan ha krävande vårdbehov.
  • Effektivare patienttilldelning och patientvård.

Produktdokumentation

Unite Connect för EHR
PDF

Unite Connect för EHR

Skapar effektivare arbetsrutiner genom ökad tillgång till elektronisk patientinformation överallt.

Relaterade produkter

Tillgänglighet, konfiguration och tekniska specifikationer för Ascoms produkter kan variera mellan olika länder. Närmaste Ascomrepresentant kan ge mer information.