Ascom Unite Connect för patientkallelse

Snabbare respons vid patientkallelse och assistansanrop.

Connect för patientkallelse levererar larm, meddelanden och samtal till ledande system för patientkallelse så att vårdpersonalen kan reagera snabbare på patienternas behov. Genom att sjuksköterskorna får meddelanden till sina mobila enheter blir det lättare för dem att erbjuda vård av hög kvalitet i alla lägen. 

Responstiden är avgörande för hur väl vårdpersonal kan tillgodose patienternas behov. Integration av trådlösa enheter med system för patientkallelse ger snabbare kommunikation mellan patienter och vårdpersonal. Personalen meddelas inom några sekunder när en patient trycker på larmknappen, drar i ett dragsnöre i badrummet eller när en kollega skickar ett akutlarm eller en begäran om assistans från ett patientrum. Automatisk eskalering bidrar till att korta responstiderna och minska risken för fel på grund av den mänskliga faktorn.

ascom-image-

Fokus på patientvården

ascom-image-

Snabb fakta

 • Integrerar med ledande patientkallelsesystem för kommunikation mellan personal och patienter
 • Tvåvägs, interaktiv meddelandehantering med trådlösa enheter
 • Sekundärt system för larmmeddelanden för patientkallelse
 • Kontakt med patientrummet med snabbtangenter efter kallelse
 • Responsbaserad automatisk eskalering av patientkallelse

Fördelar

 • Kontakt mellan vårdpersonal och tilldelade patienter via trådlös enhet
 • Vårdpersonalen kan bedöma patientens behov utan att behöva gå till patientrummet
 • Effektivare arbetsflöde vid patientkallelse
 • Konsekvent vårdkvalitet
 • Tystare och lugnare patientmiljö genom färre allmänna patientkallelser
 • Meddelanden till hela team vid akutlarm

Produktdokumentation

Unite Connect for Nurse Call Product Sheet
PDF

Unite Connect for Nurse Call Product Sheet

Unite Connect for Nurse Call Product Sheet

Relaterade produkter

Tillgänglighet, konfiguration och tekniska specifikationer för Ascoms produkter kan variera mellan olika länder. Närmaste Ascomrepresentant kan ge mer information.