Ascom | Unite Connect för patientövervakning

Avancerad larmhantering säkerställer effektiv och tillförlitlig vård

Unite Connect för patientövervakning kan integreras med ledande patientövervakningssystem och gör det möjligt att anpassa larmfiltrering och skicka larmmeddelanden till vårdpersonalens mobila enheter. Larmnotifikationer fungerar som ett sekundärt meddelandesystem som informerar vårdpersonalen om patienthändelser som har registrerats av övervakningssystemen. 

Arbetsflödena på ett sjukhus måste optimeras för att vårdpersonalen ska kunna säkerställa bästa möjliga patientutfall, men patientövervakningslarmen kan bli mycket pressande och leda till larmtrötthet. Avancerade system för larmmeddelanden och anpassad larmfiltrering av händelser från patientövervakningen hjälper vårdpersonalen optimera vården.  


Se hur avancerad larmfiltrering bidrar till att minimera larm som inte kan åtgärdas och kan leda till flaskhalsar i arbetsflödet. (ENG)

ascom-image-

Filtrering av larm minskar antalet avbrott i arbetet

Cardiomax bidrar till minskad larmtrötthet och färre avbrott i arbetet genom att minska antalet larmmeddelanden som tas emot av vårdpersonalen.  Avancerad larmfiltrering bidrar till att minimera larm som inte kan åtgärdas och kan leda till flaskhalsar i arbetsflödet.

ascom-image-

Snabb fakta

  • Kan integreras med ledande patientövervakningssystem och fungera som sekundärt system för larmmeddelanden
  • Stödjer både fasta telemetrimonitorer vid vårdplatserna och mobila versioner
  • Skickar interaktiva larmmeddelanden till trådlösa enheter
  • Ger möjlighet till avancerad filtrering av larmmeddelanden
  • Har grafvisning (beroende på leverantörsintegrationen)
  • Larmnotifikationerna kan anpassas efter enheten/avdelningen (t.ex. pediatrik, intensivvård)

Fördelar

  • Minskar risken för att kritiska patientlarm ska missas
  • Bidrar till minskad larmtrötthet genom att minska antalet larmmeddelanden som tas emot av vårdpersonalen
  • Förbättrar responstiden vid kritiska patienthändelser
  • Bidrar till ett effektivare arbetsflöde genom att onödiga avbrott i arbetet kan undvikas

Produktdokumentation

Ascom Cardiomax
PDF

Ascom Cardiomax

Ascom Cardiomax – när kompatibilitet och integration är avgörande
Mitigating Alarm Fatigue White Paper
PDF

Mitigating Alarm Fatigue White Paper

Relaterade produkter

Tillgänglighet, konfiguration och tekniska specifikationer för Ascoms produkter kan variera mellan olika länder. Närmaste Ascomrepresentant kan ge mer information.