Telligence Gateways


En gateway är ett integrerat element i Ascom Telligence patientkallelsesystem. Den fungerar som gränssnittet mellan systemets IP-nätverk och RS-485-nätverket i korridoren. Men gatewayen har också andra funktioner. Ascom Telligence gateway levererar och reglerar ström, kommunicerar data, har stöd för ljud i full duplex och övervakar Ascom Telligences rum- och korridorenheter. 

Utformat för tillförlitliga och säkra lösningar för patientkallelse

ascom-image-

Snabb överblick

 • Använder Voice over Internet-protokollet (VoIP).
 • Säkerställer el och förbindelse till rum- och korridorenheter.
 • Inbyggd strömförsörjning.
 • Enkla och smidiga RJ45-konnektorer.
 • Liten 1U enracksmodul i platsbesparande design.
 • Smidig uppkoppling till backup-/nödströmförsörjning. 
 • Robust design utan rörliga delar.
 • Har stöd för fjärrövervakning och -tillgång.
 • Hämtar IP-adresser dynamiskt från Telligence Bridge.

Fördelar

 • Telligence Station Gateway ger möjlighet till bättre ljudkvalitet med avancerad borttagning av akustiska ekon, något som är särskilt viktigt i kliniska miljöer  
 • 1U-rack på bara 48,3 cm (19”) sparar plats och ger möjlighet till montering i exempelvis ett skåp. 
 • Använder vanliga kategori 5/5e/6/7-kablage för smidig installation, underhåll och utbildning. 
 • När Telligence-gatewayen har installerats syns den inte för slutanvändarna. 

Relaterade produkter

Specifika funktioner och egenskaper hos Ascom Telligence 5-systemet kan kräva att ytterligare Ascom-produkter eller -programvara installeras. 
Informationen häri beskriver produktmodeller, versioner och funktioner som kanske inte finns tillgängliga i USA. Ascom garanterar inte att dessa kommer att göras tillgängliga i USA. För modeller, versioner och funktioner som finns tillgängliga i USA i dag, kontakta en försäljningsrepresentant eller distributionspartner för Ascom i Nordamerika.