Ward Controllers

Ascom tar ansvar för investeringar i våra lösningar genom att utveckla sin teknik med tanke på migrationsmöjligheter från befintliga system till nya lösningar.
Ascom teleCARE IP Ward Controller (NIWC) bygger broar mellan befintliga teleCARE M-installationer för teleCARE IP-systemet. Lösningen ersätter teleCARE M intelligenta adressmodul (IAM) och möjliggör integrering av befintliga teleCARE M-rumsbussar och tillhörande utrustning i teleCARE IP-systemet.

ascom-image-

Skapar en smidig övergång från äldre Ascom teleCARE-system till IP-baserade plattformar

Snabb fakta

  • Ersätter teleCARE M IAM och låter befintliga installationer integreras i ett teleCARE IP-system
  • Upp till 10 anslutningar för teleCARE M-rumsbussar med kompatibla rumsbusskopplingar
  • Helt kompatibel med alla befintliga teleCARE M-rumskringenheter
  • Kortslutningsskydd ut och skydd mot omvänd polaritet in
  • Ethernet-kompatibelt gränssnitt mellan teleCARE M och teleCARE IP

Fördelar

  • Befintliga kringenheter kan fortsätta användas för kostnadseffektiv migrering av egenutvecklade teleCARE-system till teleCARE IP
  • Den förbättrade funktionaliteten hos teleCARE IP ger Ascom-investeringen mervärde
  • Enkelt att ersätta egenutvecklad IAM tack vare att samma installationsspecifikationer används.
  • Kompatibel med teleCARE SC- och teleCARE M-system
  • Röstmodul som tillval för talfunktionalitet