System Manager (NISM)

TeleCARE IP System Manager (NISM) är verktyget för central styrning av teleCARE IP-systemet via ett grafiskt användargränssnitt (GUI). Det används för att konfigurera, installera, underhålla och övervaka systemet.

Dessutom ger NISM ett webbaserat användargränssnitt för enkel hantering och konfigurering av personalens arbetsuppgifter.

 

ascom-image-

Browserbaserat användargränssnitt är lätt att använda och ger enkel åtkomst

Snabb fakta

 • Linux OS
 • Ansluten till IP-nätverk
 • Lagrar konfigurationer för varje rumsstyrenhet
 • Hanterar upp till 200 rumsstyrenheter
 • Java-baserat grafiskt användargränssnitt (GUI)
 • Sats för rackmontering finns.

Fördelar

 • Programmering, konfiguration och tilldelning av arbetsuppgifter med ett enda verktyg.
 • Hanterar åtkomsträttigheter för användare för att förhindra oavsiktliga och obehöriga ändringar.
 • Webbläsarbaserad åtkomst, minskad inverkan på begränsade IT-resurser genom att ingen lokal pc-programvara krävs för driften.
 • Systemdiagnosinformation kan visas för enkelt underhåll.
 • Systemunderhållet blir billigare och enklare genom att inga ytterligare licensavgifter krävs.
 • Mallar för både standardkonfigurationer och mer avancerade.