Passive Bus Concentrators

Ascom Telligence Passive Bus Concentrators (PBC:er) fungerar som gränssnitt mellan gatewayen och de passiva modulerna. De levererar och reglerar ström, kommunicerar data och övervakar systemet. De bidrar också till att säkerställa att Telligence fortsätter att fungera även om det uppstår ett mindre fel på systemet. Därutöver hjälper de till att optimera avkastningen på er Ascom-investering genom att stödja migrering från tidigare versioner av Ascom patientkallelsesystem. PBC:erna är flexibla och kan användas på alla typer och storlekar av sjukhus.

ascom-image-

Väl utformat för att skala upp nya system och på ett ekonomiskt sätt migrera tidigare Ascom patientkallelsesystem

ascom-image-

Snabb överblick

  • Elegant och kompakt design ger smidig montering och anslutning.
  • Har stöd för upp till åtta patientrum med hjälp av passiva moduler.
  • Stärker interoperabiliteten med utrustning från tredje part.
  • Har stöd för utrustning från tredje part som till exempel särskilt robusta apparater till psykiatrin.        ·        
  • Har stöd för traditionella patientkallelsekonnektorer så att befintliga kablage och konnektorer kan användas för en smidig migrering.

Fördelar

  • Decentraliserad arkitektur som isolerar fel. De fristående kontrollerna förhindrar att strömavbrott fortplantar sig till hela systemet. 
  • Integreras med befintliga Ascom teleCARE M perifera enheter och stöder därmed en ekonomiskt rimlig migrering samt uppgraderingar.
  • Särskilt utformad för sjukhus Följer de striktaste internationella regler.

Relaterade produkter

Specifika funktioner och egenskaper hos Ascom Myco 5-systemet kan kräva att ytterligare Ascom-produkter eller -programvara installeras. 
Informationen häri beskriver produktmodeller, versioner och funktioner som kanske inte finns tillgängliga i USA. Ascom garanterar inte att dessa kommer att göras tillgängliga i USA. För modeller, versioner och funktioner som finns tillgängliga i USA i dag, kontakta en försäljningsrepresentant eller distributionspartner för Ascom i Nordamerika.